Kliendid jäävad spordiklubi lepingu lõpetamisega hätta

Enne spordiklubi lepingu sõlmimist tuleb tutvuda selle lepingutingimustega.

FOTO: SCANPIX

Tarbijakaitseameti poole on pöördunud mitmed inimesed, kellel on probleeme huviringi ja spordiklubi lepingu lõpetamisega, mistõttu tuletab amet meelde, et enne lepingu sõlmimist tuleb hoolikalt sellega tutvuda.

Amet toonitab, et enne lepingu sõlmimist tuleb endale selgeks teha, millistel tingimustel ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada. Lepingutingimustega tutvumine on tarbijale ühtaegu nii õigus kui kohustus.

Eriti tähelepanelik tuleb olla tähtajalise lepingu sõlmimisel. Sel juhul on tarbijal kohustus teenust kasutada ja/või selle eest tasuda kuni lepingu tähtaja lõpuni. Seda ka siis, kui ta soovib mingil põhjusel teenusest varem loobuda. Seetõttu tuleb tähtajalist lepingut sõlmides arvestada pikaajalise kohustusega ning kriitiliselt hinnata oma suutlikkust lepingut lõpuni täita.

Kui huviringis, spordikoolis ja/või -klubis käib laps, siis tuleb tähtajalise lepingu sõlmimisel hinnata kriitiliselt seda, kas lapsel jätkub selleks püsivat soovi ja aega. Tihti on vaja, et lapsevanem toimetaks lapse huviringi, spordikooli ja/või -klubisse kohale ja tuleks talle sinna järele. Samuti võib vaja minna muud lapsevanema poolset toetust. Seetõttu tuleb peres arutada, kas selleks kõigeks ollakse valmis ka pikemas plaanis.

Samuti tasub olla tähelepanelik, kas huviring, spordikool ja/või -klubi võimaldab soodustusi puhkudeks, kui laps seal ajutiselt käia ei saa. Puudumise põhjusteks võivad olla näiteks haigestumine, reis, koolivaheaeg.

Tähtajatu lepingu puhul on tarbijal võimalik aga põhjendusi esitamata leping üles öelda, kuid selle juures peab ta arvestama lepingutingimustega, kus võib olla kirjas lepingust ülesütlemise tähtaeg. Samuti tuleb endale selgeks teha konkreetse teenusepakkuja lepingu ülesütlemise kord.

Nii tähtajalisi kui ka tähtajatuid lepinguid peab seaduse järgi olema võimalik üles öelda ka erakorraliselt, järgimata lepingust tulenevat etteteatamisaega. Erakorraline asjaolu võib olla õnnetusjuhtum, pikaajaline raske tervisekahjustus ja vigastus, mida inimene ei saanud ette näha ega ära hoida ning mille puhul ei saa eeldada lepingulise suhte jätkumist. Teenusepakkujal on õigus sellisel juhul küsida tõendeid ning iga üksikut juhtu eraldi vaadelda ja asjaolusid kaaluda.

Tarbijakaitseamet on kokku puutunud ka niisuguste tähtajaliste huvihariduse lepingutega, kus leping pikeneb automaatselt järgmiseks perioodiks, kui tarbija ei avalda selgesõnalist soovi see lõpetada. Niisugune lepingutingimus on otseselt seadusega vastuolus ja seda kasutada ei tohi.

Kindlasti soovitab amet enne kindla ettevõttega lepingu sõlmimist tutvuda mitme sarnast teenust pakkuva firma tingimustega, et leida partner, kes vastab kõige paremini tarbija ootustele ja vajadustele.

Juhul kui tarbijal on kahtlus, kas sõlmitav leping või mõni selles sisalduv säte on seadusega kooskõlas, on tal alati õigus pöörduda tarbijakaitseameti poole vastavasisulise hinnangu saamiseks.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles