Kuidas aegunud seadmed andmetest tühjaks kustutada?
Andmekaitse inspektsiooni juhis

Nutitelefon Nokia Lumia 830.

FOTO: ERIK PROZES/

Andmekaitse inspektsioon koostas juhise, kus jagatakse juhtnööre eri seadmetest andmete kustutamiseks, mis on vajalik enne seadmete müümist, taaskasutusse või utiliseerimiseks andmist.

Tehnoloogia kiire areng sunnib meid isiklikke digiseadmeid välja vahetama tihedamini kui kunagi varem. Igapäevakasutuses olevad seadmed, näiteks laua- ja sülearvutid, nutiseadmed ja samas ka fotoaparaadid. sisaldavad muu info kõrval ka andmeid inimeste eraelu kohta ehk isikuandmeid. Kui kasutaja soovib oma seadet müüa või taaskasutusse anda, on ülimalt oluline tagada, et uuele omanikule ei läheks seadmega kaasa eelmise omaniku eraelulised andmed: e-kirjad, kontaktid, sõnumid, pildid või kõnelogid.

Tavalistest võtetest nutiseadmetest andmete kustutamiseks enam ei piisa ja seadmes kasutatavate erinevate operatsioonisüsteemide erisustest ei ole paraku ka ainuõiget turvalist lahendust seadme sisemälu kustutamiseks. Seetõttu koostas inspektsioon andmete kustutamise juhise.

Juhis ei kirjelda olukordi, kui kasutaja on andmed salvestanud pilve ja soovib neid sealt kustutada. Samuti ei ole juhis suunatud asutustele ja ettevõtetele, kellele võivad kehtida seadmete ja andmekandjate hävitamiseks või andmete kustutamiseks erinormid, näiteks töökorralduse reeglid, seadmete kasutamise- ja infoturbe juhised, arhiiviseadus.

Juhisega saab tutvuda:            

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Isikuandmete%20kustutamine%20seadmetes.pdf

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back