Klickist soetatud iPhone läks rikki

Apple iPhone 5.

FOTO: SCANPIX

Klient ostis möödunud aasta kevadel Rocca Al Mare kaubanduskeskuse Klickist iPhone 5, mis poole aasta pärast rikki läks. Tarbijakaebuste komisjon otsustas, et pood peab kliendile mobiiltelefoni eest raha tagasi maksma.

iPhone 5 (16 GB, lukuvaba, valge) maksis 659 eurot. Selle aasta jaanuaris pöördus ostja kaupleja poolt nimetatud hooldusteenuse osutaja juurde põhjusel, et telefonil lülitub aku 30-75% täituvuse juures välja. Telefon oli hoolduses kaheksa päeva ning selle tagastamisel väljalülituste põhjust märgitud ei ole.

Juulis pöördus ostja uuesti sama põhjendusega kaupleja poole. Väljalülitused toimusid juba aku 10–30% täituvuse juures. 6. augustil on hooldusteenuse osutaja tuvastanud rikke ning märkinud, et seadme garantii on läbi. Kliendile pakuti seadme vahetust tasuga 236 eurot ning tehti ettepanek tasuda diagnostika eest 15 eurot.

Klient teatas, et soovib lepingust taganeda ning nõudis ostuhinna tagastamist ja kohustuse rikkumisega põhjustatud kahju (kõnekaardi asenduse kulu) hüvitamist 30 euro ulatuses. Kaupleja ostuhinna tagastamise ja kahju hüvitamisega aga ei nõustunud.

Moraalse kahju hüvitamine

Nii esitas klient 8. septembril tarbijakaitseametile avalduse, milles teatas, et on telefoni kasutanud nõuetekohaselt. Aku garantii lõppemisega ta nõus ei ole, kuna teatas samalaadsest veast garantiiajal. Klient ei ole nõus taastatud telefoni pakkumusega ning nõuab telefoni asendamist uuega või ostuhinna tagastamist. Täiendavalt nõuab ta moraalse kahju hüvitamist summas 100 eurot, kahjuna hindab tarbija asenduskõnekaardi maksumust ja sideteenuse kulutuste hüvitamist perioodil kui telefon hooldustöökojas oli.

Kaupleja vastas tarbijakaitseametile, et esimesel hooldusel viga telefonis ei tuvastatud. Teises hoolduses tuvastati akus rike ning selle vahetamise vajadus. Telefoni aku garantiiaeg (üks aasta) oli aga läbi ning kliendile tehti ettepanek tasuda selle maksumus 236 eurot koos diagnostika tasuga.

Klient esitas 26. septembril avalduse tarbijakaebuste komisjonile, kuna ei nõustunud kaupleja antud selgitustega. Ta on seisukohal, et telefoni aku rike ilmnes juba jaanuaris ning hooldustöökoda pidanuks vea tuvastama ja telefoni asendama esmakordse diagnostika järel. Samuti oli üldiselt teada, et sellel mudelil esinevad probleemid akuga. Kaupleja komisjonile kirjalikku selgitust ei esitanud.

Seaduse järgi on müüja põhikohustuseks anda ostjale üle lepingu tingimustele vastav asi, ostjale üleantav asi peab vastama kokkulepitule nii koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse kui pakendi osas.

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale, kuue kuu jooksul ilmnenud puuduse korral eeldatakse, et asja mittevastavus oli olemas kauba üleandmise ajal.

Komisjonile esitatud tõendite alusel ei ole võimalik kindlalt tuvastada, et tegemist oleks telefoni aku rikkega nagu kaupleja väidab. Kaupleja valitud hooldusfirma Servisa ICT OÜ on tuvastanud telefoni rikke, kuid jätnud selle olemuse ja tekkepõhjuse kirjeldamata. Servisa ICT OÜ koostatud dokumendid vea kirjeldust ei kajasta.

Kuna kahtlust telefonil rikke olemasolus ei ole ja ükski selgitus ega tõend ebaõigele kasutusele ei viita, järeldab komisjon, et tegemist on toote puudusega. Puudus on ilmnenud kahe aasta kestel arvates müügilepingu sõlmimisest ja tarbijale mobiili üleandmisest.

Puudus tootes ei olnud enne kasutamist nähtav, seega ei võinud ostja seda kauba ülevaatamisel ja vastuvõtmisel märgata. Tarbija on kauplejale ilmnenud puudustest õigeaegselt teatanud ning andnud müüjale võimaluse toode asendada või parandada. Komisjoni kinnitusel ei ole kaupleja seadusest tulenevat kohustust täitnud.

Kliendil oli õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist. Kliendi moraalse kahju tekkimine, samuti lisakulutuste tegemine ning kulutuste võimalik seotus asjas esineva puudusega, on aga tõendamata, mistõttu lisakulutuste hüvitamise nõue rahuldamisele ei kuulu.

Komisjon otsustas kaebuse rahuldada ning Klick Eesti AS-l tuleb tarbijale tagastada iPhone 5 ostuhind. Raha tagastamisega viivitamise korral on kaupleja kohustatud maksma viivitusintressi.

Komisjoni otsusega mittenõustumise korral on vaidlevatel pooltel õigus pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse.

Klickist kinnitati, et toode vahetati kliendile välja 7. novembril ja ta on selle juba kätte saanud.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles