Katkise nutitelefoni asemele anti 80 eurot odavam mudel

CAT B15. Ekraanitõmmis.

FOTO: kannukas.com

Kahe ettevõtte vahel puhkenud vaidlus tõstatas laiema küsimuse, kas vigase nutitelefoni võib garantii korras odavama mudeli vastu vahetada.

Rent & Vahendus OÜ juhatuse liige Andres Vahtramäe soetas 20. novembril 2012 osaühingult Kännukas oma ettevõttele nutitelefoni CAT B10 hinnaga 399 eurot. «Rõõmu jätkus umbes kaheks kuuks, kui ilmnesid tõrked,» märgib Vahtramäe, kes seadme kohe poodi tagasi viis. Kännukas OÜ vahendas selle garantiiremondi läbiviimiseks valmistaja ametlikule esindajale.

«Peale nädalat ootamist sain seadme tagasi kommentaariga, et «viga ei leitud». Püüdsin saatusega leppida ja kasutasin edasi oma vana telefoni, CAT B10-st sai n-ö varutelefon,» lausub ta.

Selle aasta juunis tekkis Vahtramäel aga vajadus varutelefoni järele. Kuna garantiiaja lõpuni oli jäänud veel pool aastat, otsustas ta CAT B10 teist korda garantiiremonti viia. «Sel korral oli õnn minu poolel. Oodanud pea kolm nädalat, helistasin telefonimüüjale ning sain teada, et seade on otsustatud välja vahetada.»

Et asjad kiiremini liiguks, toimetas ta telefonimüüja heakskiidul oma vana telefonipakendi ja kõik selle juurde kuuluva otse telefonide garantiiremondiga tegelevale ettevõttele. «Sain veel umbes nädala oodata, sest viivitati vormistusliku küljega. Kuna oleksin selleks hetkeks nõus olnud juba ükskõik millega, leppisin telefoni vahetusega,» rääkis Vahtramäe, et muid variante talle ei pakutudki.

CAT B10 asemel sai ta uuema, kuid odavama mudeli CAT B15, mis tol hetkel maksis 319 eurot. Vahtramäe ei pea seda õiglaseks, et vahetustelefon on tema algselt soetatud nutiseadmest 80 eurot odavam. «Telefonimüüja leiab, et minu vana telefon on asendatud hinnalisemaga, tehniliselt täiuslikumaga. Minu vaatevinklist mõõdetakse asjade väärtust siiski eurodes. Garantiitingimuste kohaselt oleksin pidanud saama samaväärse toote,» nentis Vahtramäe, kes leiab, et on saanud petta.

Ta pöördus alguses ka tarbijakaitseameti poole, kuid kahe juriidilise isiku vahelise vaidlusega tarbijakaitseamet ei tegele. Ainus võimalus on kohtu poole pöörduda. Vaidlus telefonimüüjaga on veninud juba nelja kuu pikkuseks.

Tootja tippmudel

Kännukas OÜ tegevjuht Tauno Vään selgitas, et 1. juulil informeeriti Vahtramäed ametliku garantiiteenuse pakkuja otsusest, millega anti luba asendada vigane CAT B10 nutitelefon uue seadme vastu. «Kuna B10 mudel oli selleks hetkeks juba tootmisest väljas mudeli vanuse tõttu, siis oli koheselt võimalik vahetust teostada ainult uue mudeli ehk CAT B15 vastu. Vahetustelefoni näol oli tol hetkel tegemist CAT telefonide lipulaevaga, mis maksis alguses samuti 399 eurot,» selgitas Vään, et eri ajahetkedel hindasid vaadata pole ka päris õige. Enne kui CAT B10 tootmisest välja läks, oli selle hind langenud 299 eurole.

Vään nentis, et Vahtramäe võttis 15. juulil uue seadme vastu, olles seda tänaseks juba ligemale neli kuud kasutanud. «Meie arusaamist mööda aktsepteeris ta sellega ka garantiijuhtumi lahendust,» nentis ta.

Mehe sõnul on tegemist esmakordse juhtumiga, kus klient, olles saanud vahetada oma kasutatud, aegunud ja amortiseerunud vana telefonimudeli hetke tootja tippmudeli vastu, esitab pretensiooni ning väidab, et on petta saanud. «Analoogsed vahetusprotsessid on enamasti lõppenud kliendi rahulolu ja rõõmuga, et tagasi ei saadud mitte vana parandatud telefoni, vaid täiesti uue seade. Antud juhul tahaks veelkord rõhutada, et tegemist oli ühtlasi ka sel ajahetkel CAT tootja tippmudeliga,» ütles ta.

«Oleme jätkuvalt valmis Vahtramäega otsediskussiooni jätkama ja oma seisukohti korrektsetele faktidele tuginedes selgitama,» lisas Vään.

Advokaadibüroo Biin ja Biin advokaat Kaupo Kase sõnul oleks konkreetse juhtumi puhul vaja välja selgitada garantiitingimused, kuid üldreegel näeb ette, et garantii korral müüja või tootja vahetab tasu eest või tasuta asja välja või parandab asja, et see vastaks garantiis ette nähtud tingimustele.

«Lihtne loogika ütleb, et kui ostja ostis 399-eurose telefoni, siis garantii korras välja vahetatud telefon peab olema vähemalt sama mudel või oma näitajate poolest samaväärne. Kui müüja annab asenduseks teise mudeli, mis on odavam, siis peaks ta hinnavahe ostjale kompenseerima,» selgitas Kask. Antud juhul on tegu siiski algsest telefonist uuema mudeliga, millel on paremad näitajad.

Garantii puhul on tarbijale (füüsilisele isikule) ja majandus- ning kutsetegevuses tegutsevale isikule (juriidilisele isikule) teatud erisused. «Tarbija puhul eeldatakse, et tal on garantiitähtajal õigus nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Juriidilise isiku puhul peab vaatama garantiitingimustest, kas asendamine on tasuta või tasu eest,» lausus Kask.

Tarbija puhul antakse garantiitähtajal asendatud asjale sama kestusega uus garantii, juriidilise isiku puhul tuleb vaadata aga lepingutingimusi, asendatud asja garantii võib kehtida kuni esialgse asja allesjäänud garantiiaja lõpuni.

Tarbijale müügi puhul pikeneb garantiitähtaeg asja parandamise aja võrra, juriidilisele isikule müügi korral ei pruugi garantiitähtaeg pikeneda.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles