Uuring: eestlased ostavad energiasäästlikke pesumasinaid

FOTO: SCANPIX

LG tehtud uuringu kohaselt on Eesti tarbijaile pesumasina ostmisel kõige olulisem energia- ja veesäästlikkus ning hind.

Tehnoloogiaettevõte LG Electronics (LG) viis sel sügisel läbi uuringu, et saada teada, millised on Eesti tarbijate kõige olulisemad kriteeriumid uue pesumasina ostmisel. Uuringu tulemusena selgus, et eestlased peavad kõige olulisemaks energia- ja veesäästlikkust (67%) ning hinda (65%). Järgmine oluline kriteerium oli pesumasina suurus (48%). 

Uuring viidi läbi kolmes Balti riigis ning riikide vahel tulid välja üsna suured erinevused. Kuigi kõikides riikides olid peamised olulised faktorid hind, energiasäästlikkus ja pesumasina suurus, oli märgatavaid erinevusi nende olulisuse osakaaludes. 

Näiteks Läti ja Leedu vastajad olid tunduvalt hinnatundlikumad kui eestlased. Balti riigid pidasid erinevalt oluliseks ka pesumasina kaubamärki. Läti ja Leedu vastajate jaoks oli kaubamärgi olulisus neljandal kohal, eestlaste jaoks oli kaubamärk aga pärast mahutavust ja funktsioonide arvu olulisust kuuendal kohal. 

Uuringu tulemuste kohaselt oli meessoost vastajatele uue pesumasina ostul siiski kõige olulisem hind, samal ajal kui naised pidasid meestest olulisemaks energiasäästlikust ja pesumasina suurust.

Eelistused erinesid ka vanusegrupiti. Näiteks 15-29- aastased vastajad pidasid energiasäästlikkust märgatavalt olulisemaks kui vanemad vastajad. Üle 50-aastasted olid teistest vanusegruppidest kõige vähem hinnatundlikumad – hinda pidas oluliseks vaid 55% vastajatest. 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles