Lugeja küsib: kas tööandja tohib muusika kuulamise ära keelata?

Muusika töökohas võib olla stressi leevendajaks, kuid võib olla ka häirivaks psühholoogiliseks ohuteguriks.

FOTO: SCANPIX

«Töötame igapäevaselt suures hallis, kus toimub liinitöö. Meil otsustati ära keelata igasugused muusikaseadmed. Kõrvaklappide kasutamise ärakeelamisest võib veel aru saada, sest need juhivad kõrvale inimese tähelepanu, kuid töölaua ääres vaikselt mängiv raadio ju ei sega, vaid pigem leevendab stressi. Kas tööandjal on lubatud kõikide muusikaseadmete kasutamine ära keelata?» küsib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni ohutuse spetsialist-töökeskkonna nõustaja Jaan Kiviall.

Töökeskkonnaalastes õigusaktides ei ole muusikaseadmete kasutamine reguleeritud. Vajadusel peab tööandja selle küsimuse lahendama.

Muusika võib olla töökohas tõepoolest stressi leevendajaks, võib aga olla ka häirivaks psühholoogiliseks ohuteguriks, mõningatel juhtudel isegi ohuallikaks, näiteks kui see häirib ohusignaalide kuulmist. Suures ja hästi kajavas tööruumis võib ka näiliselt vaikne muusika tõsta oluliselt müra taset. On võimalik küll kokku leppida, kui vali võib muusika olla, aga selle kokkuleppe kontrollimine võib olla küllaltki tülikas. Seejuures võivad ühises tööruumis olla töötajate arvamused vägagi erinevad.

Soovitav oleks taolised küsimused läbi arutada tööandjaga, pöördudes tema poole kas otse või töökeskkonnavoliniku vahendusel.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles