Taara tagatisraha võib märgatavalt suureneda

Klaastaara tagastustasu peaks panema inimesed usinamalt pudeleid tagasi tooma.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Keskkonnaministeerium tahab märgatavalt tõsta klaas- ja plasttaarale seni kehtinud tagastustasu, et ärgitada inimesi rohkem tagastama väikseid pudeleid.

Kui praegu on pakendi tagatisraha suurus sõltuvalt pakendi liigist ja suurusest neli  või kaheksa senti, siis keskkonnaministeeriumi esitatud eelnõu kohaselt kehtestatakse kõikide pakendite tagatisraha suuruseks 10 senti pakendi kohta sõltumata selle liigist ja suurusest. Muudatuse eesmärk on eelnõu koostajate sõnul suurendada pakendite, aga eriti väikeste plastpudelite, mida satub loodusesse kõige enam ja mille tagatisraha on neli senti, tagastamise aktiivsust.

Vastava ettepaneku tegi ministeeriumile Eesti Pandipakend ja muudatus peaks jõustuma 1. veebruarist.

Ettevõtte kinnitusel  on pakendite taaskasutuse ja tagatisraha suuruse vahel tihe seos. Tagatisraha suuruse – rahalise motivaatori – olulisusest pakendite tagastamisel annab tunnistust kevadel koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ Tarbijauuringute keskusega tehtud uuring. Pakendid tagastamata jätnud inimestelt küsiti, mis paneks neid tagatisrahaga pakendeid tagastama. Küsitletutest 42,9 protsenti vastas, et suurem tagatisraha. Samas uuringus küsiti tagatisrahaga pakendite tagastajatelt, mis on nende peamine motivaator tagatisrahaga pakendite tagastamisel. Pooled vastanutest nimetasid esmase motivaatorina raha, 29 protsenti asjaolu, et pakendid võtavad kodus ruumi, ja vaid 16 protsenti pidasid oluliseks keskkonnahoidu.

Tagatisraha suurused Põhjamaades

Pakend

ROOTSI

SOOME

TAANI

Metallpakend

11 senti (1,00 SEK)

15 senti

13 senti (1,00 DKK)

Plast kuni 0,35 l

11 senti (1,00 SEK)

10 senti

20 senti (1,50 DKK)

Plast üle 0,35 l – alla 1,0 l

20 senti

Plast üle 1,0 l

22 senti(2,00 SEK)

40 senti

40 senti (3,00 DKK)

Klaaspakend kuni 0,5 l

Ei ole süsteemis

10 senti

13 senti  (1,00 DKK)

Klaaspakend üle 0,5 l

40 senti (3,00 DKK)

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back