Amet: pürotehnikat ei tohi osta turult ega suvaliselt isikult

Pürotehnika.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalne

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab aasta lõpu eel meelde, et pürotehnilisi tooteid võivad müüa ainult vastavat tegevusluba omavad ettevõtted.

Pürotehniliste toodete ohutuks käitlemiseks on kehtestatud nõuded nii müügiga tegelevatele ettevõtetele, müügikohtadele kui ka toodetele.

Üheks nõudeks on, et ettevõte, kes soovib müüa II ja III kategooria pürotehnilisi tooteid, peab omama TJA poolt väljastatud pürotehnilise toote käitlemise tegevusluba.

Nõuded tootele ja müügikohtadele:

 • Pürotehniline toode peab omama kasutusluba või CE-märgistust
 • II ja III kategooria pürotehniliste toodete selvemüük on keelatud
 • Paugutite jaekaubandus on keelatud
 • Pürotehnilised tooted ei tohi asuda kaupluse vaateaknal
 • Pürotehnilised tooted peavad olema suletud vitriinis või letitagusel riiulil selliselt, et need poleks kättesaadavad kõrvalistele isikutele
 • Müügikohas võib hoida kuni 20 kg tooteid letitagusel riiulil või vitriinis ning kuni 80 kg müügikoha juures asuvas hoiukohas või letitaguses lukustatavas metallkapis
 • Müügilett ja metallkapp ei tohi ohu korral takistada müügisaalist väljumist
 • Metallkapi ukse välisküljel peab olema ohumärgis
 • Müügikoht ei tohi paikneda ehitise väljapääsu vahetus läheduses selliselt, et see takistaks õnnetuse korral inimeste evakuatsiooni
 • III kategooria pürotehnilisi tooteid võib müüa vähemalt 21- aastasele isikule isikut tõendava dokumendi alusel
 • III kategooria pürotehnilisi tooteid võib müüa ainult alalises müügikohas, ajutistes müügikohtades III kategooria tooteid müüa ei tohi
 • Pürotehnilise toote edastamine postisaadetises on keelatud

TJA juhib tähelepanu sellele, et pürotehniliste tooteid võib osta ainult selleks vastavat luba omavalt ettevõtjalt, mitte turult või suvaliselt isikult tänavalt.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles