iDeal kampaania

Autokool vedas õppurit alt

E-autokoolituse plakat.

FOTO: Mati Hiis

Õppur nõuab autokoolilt e-Autokoolitus libedasõidu koolituse eest makstud raha tagasi, kuna temale teadaolevalt Tallinnas toimuma pidanud koolitus leidis aset hoopis Pärnus.

Kaebuse esitaja sõlmis osaühinguga e-Autokoolitus kokkulepe, et libedasõidu koolitus toimub selle aasta 29. augustil, seisab tarbijakaebuste komisjoni otsuses.

Autokool olevat esialgu teatanud, et koolitus leiab aset 29. augustil kell 11:15 Tallinnas Estonia puiesteel, kuid tegelikult toimus koolitus teisel ajal ja Pärnus.

Õppur pöördus tarbijakaebuste komisjoni ja nõudis autokoolilt ettemakstud summa 79 euro tagastamist.

Autokool väitis, et teavitas kaebuse esitajat koolituse toimumise koha muutusest ning tugines sellele, et kaebuse esitaja peaks tõendama, et ta ei ole teadet kätte saanud. Õppur kinnitas endiselt, et teda ei ole koha muutusest teavitatud.

Komisjon tõi välja, et autokool on koolituse toimumise koha muutmisega soovinud lepingut muuta. Selleks pidi aga ettevõte tegema tahteavalduse ja selle õppurile kätte toimetama.

Leping olekski muudetud, kui ta oleks vastava tahteavalduse kätte saanud ja sellele ka oma nõusoleku andnud. Õppur siiski kinnitab, et tema ei ole midagi sellist saanud.

Seaduse järgi loetakse tahteavaldus kättesaaduks, kui see on tahteavalduse saajale isiklikult teatavaks tehtud. Eemalviibijale tehtud tahteavaldus loetakse kättesaaduks aga juhul, kui see on jõudnud tema elu- või asukohta ja tal on võimalus sellega tutvuda.

Komisjoni teatel on kaupleja kohutus tõendada, et tahteavaldus on kaebuse esitajale kätte toimetatud, kuid seda e-Autokoolitus teinud ei ole.

Isegi kui kaupleja oleks seda teinud, oleks koolituse aja ja koha muutmine poolte vahel võimalik ainult juhul, kui kaebuse esitaja sellega nõustub. Kaupleja ei saa lepingut muuta ühepoolselt.

Kuna kaupleja on lepingut rikkunud, rahuldab komisjon kaebuse ning kohustab e-Autokoolitus tasuma 79 eurot õppuri pangakontole.

Kui pooled komisjoni otsusega ei nõustu või seda ei täida, on neil õigus pöörduda vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse. Tarbijaportaal autokooliga ühendust ei saanud.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles