Klient asus katkiste kingade pärast võitlusse

Kingad.

FOTO: SCANPIX

Mullu suvel Ecco kingapoest ostetud ligi 90-eurosed kingad ei pidanud kuigi kaua vastu ning kuna pood keeldus nende eest raha tagastamast, ei jäänud ostjal muud üle, kui pöörduda tarbijakaebuste komisjoni.

Klient ostis mullu 8. juunil Narvas Astri keskuse Ecco poest kiilkontsaga naiste kingad Ecco Owando hinnaga 87,49 eurot, seisab tarbijakaebuste komisjoni otsuses.

Kolme kuu pärast pöördus klient Tallinnas Kristiine keskuses asuvasse Ecco kauplusse ja esitas avalduse, milles märkis puudusena, et «kingade kannaosa nahk on katki».

Kaupleja tellis seejärel ekspertiisibüroolt konsultatsiooni. Ekspert leidis, et puudused tekkisid kandmisel välise mehhaanilise toimemõju tagajärjel. Ekspert oli ka seisukohal, et jalatseid ei ole õigel ajal parandatud ega nõuetekohaselt hooldatud. Tootmise ja tehnoloogia defekte ekspertiisibüroos ei tuvastatud.

Klienti see vastus ei rahuldanud ning seega esitas ta oktoobris kaebuse tarbijakaitseametile. Ostja selgitas kirjas, et konsulteeris kingsepaga, kes leidis, et «kinga kontsapoolne osa on madal ning seetõttu tekitas kanna alla jääv osa kulumise».

Kaupleja teatas kirjas tarbijakaitseametile, et keeldub nõuet rahuldamast, sest teostatud ekspertiisi kohaselt kuulusid kingade puudused ekspluatatsioonidefektide liiki. Kaupleja kinnitas, et on nõus kingad asendama või nende eest saadud raha tagastama ainult juhul, kui tarbija esitab sõltumatu eksperdi arvamuse, mis kinnitaks, et tegemist on tootmisveaga.

Tarbijakaitseameti abiga pooled kokkuleppele ei jõudnud ning kaebus esitati novembris tarbijakaebuste komisjonile. Klient nõudis endiselt jalatsite eest makstud raha tagastamist.

Komisjoni istungil selgitas klient, et kingi ta juulis ei kandnud, kuna ilmad olid liiga soojad. Augusti lõpus avastas ta aga kingade kulumise ning pöördus kohe kaupleja poole.

Komisjoni liikmed hindasid kingi eksperdi osavõtul ning selgus, et käimisel on kingade kannakapid vajunud allapoole ja need on vastavalt kulunud. Komisjon tuvastas, et «kingade pealsed ulatuvad liigselt üle talla serva, tegemist on tootmisveaga ning kingad ei ole parandatavad». Samuti veenduti istungil, et kingad on kliendi jaoks õige suurusega.

Seega leidis komisjon, et tarbija avaldus on põhjendatud ja kaebus tuleb rahuldada. Kaupleja peab kliendile kingade eest tagastama 87,49 eurot ning kliendil tuleb tagastada kingad.

Komisjon selgitas, et seaduse järgi vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Müüja rikub oluliselt müügilepingut ka siis, kui asja parandamine ei ole võimalik.

Komisjon ei pea võimalikuks arvestada tõendina kaupleja poolt tellitud ekspertiisibüroo konsultatisooni. Ekspert tegi küll järelduse, et defektid kuuluvad ekspluatatsioonidefektide liiki, kuid konsultatsioonist ei selgunud, millel see arvamus põhineb. Näiteks tõi ekspert välja, et jalatseid ei ole õigeaegselt parandatud ja nõuetekohaselt hooldatud, samas jättis aga selgitamata, mida ta täpselt õigeaegse parandamise all mõtleb ning kuidas see mõjutanuks jalatsite omadusi. Samuti ei selgunud konsultatsioonist, milliste hooldusreeglite vastu on eksitud.

Kui komisjoni otsusega ei nõustuta ja seda ei täideta, võivad vaidlevad pooled pöörduda maakohtusse.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back