Järjekordne õppur sai komisjonis autokooli üle võidu

Õppesõiduauto. Pilt on illustreeriv.

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Odav autokool e-Autokoolitus on lühikese aja jooksul sattunud pahuksisse juba teise õppuriga, kes on pöördunud tarbijakaebuste komisjoni ja saanud õiguse.

e-Autokoolituse klient esitas mullu 26. septembril tarbijakaitseametile ning 8. detsembril tarbijakaebuste komisjonile kaebuse, kuna autokool oli ära jätnud mitmeid sõidutunde, seisab tarbijakaebuste komisjoni otsuses.

Kaebuse kohaselt jäi kahel korral õppurist mitteolenevatel põhjustel ära sõidutund simulaatoril ja ühel korral sõidutund linnas. Komisjoni kinnitusel ei ole autokool ärajäänud tundide asendamiseks midagi teinud.

9. novembril oli kliendil broneeritud riskivältimiskoolitus libedarajal, mille eest tasus ta 79 eurot. Kohapeal aga selgus, et ta ei tohigi sellel koolitusel osaleda, kuna tal oli eelkirjeldatud asjaoludel läbimata üks sõidutund.

Lisaks esitas autokool õppurile leppetrahvi arve summas 414 eurot ning ütles lepingu üles. Õppur leidis, et tema on lepingut nõuetekohaselt täitnud, hoopis autokool ei ole täitnud oma kohustusi õppesõitude ja libedasõidu koolituse läbiviimisel.

Komisjoni pöördudes nõudis klient autokoolilt lepingu täitmist ehk ärajäänud sõidu- ja libedakoolituse läbiviimist ning lepingu ülesütlemise õigusvastaseks tunnistamist.

Autokool ei ole tarbija avaldusele kirjalikku vastust esitanud. Komisjoni istungil jäi õppur esitatud kaebuse ja nõude juurde.

Komisjon on seisukohal, et kuna autokool kirjalikku selgitust ei esitanud, tuleb kaebuse arutamisel aluseks võtta kliendi kaebus, milles on piisavalt selgitatud autokooli poolseid lepingurikkumisi.

Autokool esitas kliendile novembris arve 414 euro tasumiseks. Arve esitamise alusena on märgitud «Lepingu lõpetamine autokooliga konflikti alusel. Õppekava rikkumise alusel. Sõidetud 23 maksmata sõidutundi. Leping 4.3.4; 4.6».

Poolte vahel sõlmitud lepingu alusel oli autokoolil õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui õppijal tekib jäme konflikt sõiduõpetajaga või teiste e-Autokoolituse pedagoogidega.

Komisjonil puudub aga igasugune teave konflikti olemasolu või selle «jämeduse» kohta. Seega ei olnud komisjoni hinnangul lepingu ülesütlemine õiguspärane.

Kliendi kaebusega on tõendatud autokooli poolne lepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmine VÕS § 100 tähenduses. Seega on kliendil õigus nõuda kauplejalt lepingu täitmist.

Komisjoni otsust peab täitma kuu aja jooksul. Kui komisjoni otsusega ei nõustuta, võivad vaidlevad pooled sama vaidluse läbivaatamiseks pöörduda maakohtusse.

Viimati pöördus tarbijakaebuste komisjoni klient, kes nõudis e-Autokoolituselt libedasõidu koolituse eest makstud raha tagasi, kuna temale teadaolevalt Tallinnas toimuma pidanud koolitus leidis aset hoopis Pärnus. Kuna autokool rikkus komisjoni hinnangul lepingut, rahuldas komisjon kaebuse ning kohustas e-Autokoolitust tasuma 79 eurot õppuri pangakontole.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles