Madal tööpuudus tõstis rahulolu töötukassaga

Viljandi töötukassa.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Eelmisel aastal leidsid tööotsijad töötukassa teenuse olevat ajakohesema, kui kunagi varem – sellega olid rahul üheksa tööotsijat kümnest.

Tööotsijate rahulolu tõusis 2014. aastal 90 protsendini, olles sellega viie protsendi võrra kõrgem, kui 2013. aastal. Rahulolu oli kõrge kõigis tegureis, madalaima, 87-protsendilise rahuloluga hinnati nõustamise sisu.

Rahuolu-uuringut läbi viinud uuringufirma Faktum&Ariko juhi Kalev Petti sõnul on võimalik, et osaliselt on tegu üldisest tööturu situatsioonist ehk madalast tööpuudusest tulenevate kaudsete mõjudega, aga samas ei saa eitada, et töötukassa teenusega ollakse siiski väga rahul.

Tööandjate üldine rahulolu oli 81 protsenti ehk kahe võrra protsendi kõrgem, kui 2013. aastal. Seejuures oli rahulolu kõrgeim tugisüsteemidega (91 protsenti) ning madalaim teenuse sisuga (72 protsentii). Võrreldes ettevõtete suurusjärke, on üldine rahulolu keskmisest kõrgem ehk 84 protsenti keskmise suurusega ettevõtete seas ja madalaim ehk 78 protsenti suurtes ettevõtete seas.

Kõige olulisemaks teguriks pidasid tööandjad konsultandi tööd, mida esimesena nimetas 32 protsenti ja teenuse sisu, mida nimetas esimesena 28 protsenti. Ka teenindusprotsessi hinnati tähtsuselt kõrgeks ning 25 protsenti nimetas seda esimesena. Selgelt vähemtähtsaks peeti tugisüsteeme, milles aga oli rahulolu kõrgeim.

Uuringu sihtrühmaks olid töötukassa tööotsijatest kliendid, kes on töötukassas töötuna arvel ja külastasid uuringu perioodil töötukassa bürood. Uuringule vastas 2505 töötukassa klienti, neist 51 protsenti küsitletutest oli küsitluse ajaks olnud töötuna registreeritud alla 6 kuu, 23 protsenti 6–11 kuud ja 24 protsenti 12 ning enam kuud. Küsimustele vastas 915 tööandjat.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles