Eesti vanemad räägivad lastega rahast sageli

Eesti vanemad räägivad lastega rahast tihemini kui Sakndianaaviamaade omad.

FOTO: SCANPIX

Vastvalminud laste finantsteadlikkuse uuringust selgus, et Eesti 5-9-aastaste laste vanematest on viimase kuu aja jooksul lastega rahast ja selle kulutamisest rääkinud suurem enamus.


5-7-aastaste laste vanemate hulgas tegi rahast juttu viimase kuu jooksul 85 protsenti küsitletuist ning 8-9-aastaste laste vanematest 92 protsenti, ¾ oli selle teema jutuks võtnud viimase nädala jooksul. Pea kõik vanemad on seisukohal, et nende lastel võiks olla raha ja selle kasutamise kohta rohkem teadmisi.

«Kõik Eesti lapsevanemad leiavad, et on kasulik lapsega aegajalt rahast ja selle kasutamisest rääkida ja võrreldes Skandinaaviamaadega on Eestis neid lapsevanemaid rohkem, kes on selles täiesti veendunud,» rääkis Tartu Ülikooli meediauuringute professor Veronika Kalmus.

Kes siis ikkagi peaks rahaasjadest lastele rääkima ja kes peaks raha kasutamise algtõdesid õpetama? Uuringu kohaselt on vanemad seisukohal, et eelkõige lasub just neil endil peamine vastutus, et kujundada lastes õiget suhtumist rahasse ja isiklike rahaasjade planeerimisse. Teisena nähakse kooli, mida peavad oluliseks veidi üle poole vastanuist ning pankade rolli tähtsustasid kolmandik vanemaist.

Umbes kaks kolmandikku lastevanemaist eelistaksid leida teavet ja abimaterjale isiklike rahaasjadega seotud teemade kohta internetist, oma pangast aga 38 protsenti.

Uuringus osales 300 5-9-aastase lapse vanemat. Selle viis läbi 2010. aasta märtsis Sampo Panga tellimusel uuringufirma YouGov Zapera.
 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles