Kui palju saavad Eesti lapsed taskuraha?

Eesti lapsed saavad taskuraha keskmiselt 100-125 krooni kuus.

FOTO: Urmas Luik

Taani uuringufirma poolt tehtud laste finantskäitumise uuringust selgus, et Eesti 5-9-aastaste laste taskuraha suuruseks on keskmiselt 100-125 krooni kuus ning enamik peab selle saamiseks tegema koduseid töid.


5-7aastastest Eesti lastest saavad taskuraha umbes 35 protsenti, ligi neljandik saavad taskuraha kuni 100 krooni kuus. 8-9 aastastest lastest ei saa taskuraha 22 protsenti ning pea pooled saavad taskuraha kuni 100 krooni kuus.

93 protsenti 5-7 a lastest, kes taskuraha saavad, peavad selleks tegema koduseid töid. Peamiselt tuleb lastel taskuraha saamiseks koristada oma tuba (60 protsenti). Teise ülesandena peab laps raha saamiseks tegema majapidamistöid (40 protsenti vastanuist). Olulisuselt kolmandale kohale jäid aiatööde ning koolis antud koduste ülesannete tegemine. 8-9 aastaste seas peavad raha saamiseks koduseid töid tegema 73 protsenti lastest.

Paljud lapsed panevad saadud taskuraha ka kõrvale. 5-7-aastastest koguvad raha ¾ ning neist 60 protsenti hoiab raha hoiukarbis. Pangas hoiavad raha 14 protsenti lastest ning vanemate kätte usaldavad raha hoiule üheksa protsenti vastanuist.

8-9-aastaste seas paneb osa taskurahast kõrvale 69 protsenti lastest, neljandik aga kulutab kogu oma taskuraha jooksvalt ära.

Uuringu viis Sampo Panga tellimusel 2010. aasta märtsis läbi uuringufirma YouGov Zapera. Küsitleti 300 Eesti 5-9-aastaste laste peret.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back