Tarbijakaitseamet hoiatab järjekordse ettevõtte eest

Mitmed kliendid pole Minunetworksilt tellitud iPhone 6 kätte saanud.

FOTO: SCANPIX

Tarbijakaitseamet lisas oma kodulehel olevasse e-kauplejate musta nimekirja Minunetworks OÜ, kes pole tarninud tarbijatele ostetud kaupa ega tagastanud makstud raha.

Tarbijakaitseameti ja Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole on pöördunud mitu inimest, kes on tellinud Minunetworksilt kas nende kodulehe või erinevate kuulutusteportaalide kaudu nutitelefoni iPhone 6. Tarbijad on maksnud kogu ostuhinna ettemaksuna, kuid kahjuks ei ole saanud tellitud kaupa ega makstud raha tagasi.

Lisaks sellele, et Minunetworks on andnud alusetuid lubadusi tarbijatele, on ettevõte esitanud ka tarbijakaitseametile ja EL tarbija nõustamiskeskusele korduvalt valeteavet raha tagastamise kohta.  

Korrakaitseseaduse kohaselt on tarbijakaitseametil õigus teha toiminguid, millega teavitatakse avalikkust või isikut ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest. Laekunud pöördumistele tuginedes on ametil kahtlus, et Minunetworks ei pruugi täita tarbijate ees võetud kohustusi, mistõttu võivad viimased kannatada majanduslikku kahju.

Inimesed, kes on ettevõttele juba nõude esitanud, võivad esitada kohtule maksekäsu kiirmenetluse avalduse. Tegemist on lihtsustatud kirjaliku menetlusega, mis annab tarbijale võimaluse kiiremini ja väiksemate kuludega nõuda teiselt poolelt kohtu kaudu kohustuse täitmist. Kohtuotsuse alusel saab nõude edastada ka kohtutäiturile sissenõudmiseks.

Juhul kui tarbijad on kauba eest maksnud krediitkaardiga, on neil võimalus pöörduda raha tagastamise avaldusega ka panga poole.

Kuna Minunetworks pole seadusest tulenevateks tähtaegadeks oma kohustusi klientide ees täitnud, soovitab tarbijakaitseamet enne nimetatud ettevõtjalt kaupade ostmist kaaluda ka alternatiivseid võimalusi.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles