Netipoest tellitud iPhone või GPS ei pruugi vastata nõuetele

iPhone.

FOTO: SCANPIX

Selle aasta esimeses pooles kontrollis Tehnilise Järelevalve Amet pea 600 internetipoodidest ja foorumitest tellitud raadioseadet, neist suurem enamik tunnistati nõuetele mittevastavaks. Samuti läbis kontrolli 275 elektri- ja elektroonikaseadet ning neist osutus nõuetele mittevastavaks 250.

Kõige enam mittevastavusi ilmnes Apple iPhone`i laadsete mobiiltelefonide, GPS navigaatorite, autos kasutatavate FM saatjaga MP3 mängijate ning erinevate mäluseadmete puhul. Peamiseks rikkumiseks oli  Euroopa nõuetele vastava CE- märgistuse, vastavusdeklaratsiooni ning tootja identifitseerimist võimaldavate andmete puudumine, mis viitas enamus juhtudel sellele, et seadme tehnilised nõuded olid täitmata. 

Nõuetele mittevastavaks tunnistatud seadmeid Eestisse tuua ei lubata ja need lähevad hävitamisele või saadetakse tagasi.

Ameti hinnangul on hoolimata nende kontrolli tulemustest inimeste teadlikkus internetikaubanduse võimalikest ohtudest tõusnud. Näiteks on ametist varasemast märgatavalt rohkem hakatud küsima raadio-, side- ja elektroonikaseadmetele kehtivate tehniliste ning kohustusliku märgistusega seotud nõuete kohta.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back