Amet maksumaksjatele: suuri probleeme maamaksu tasumisel pole

FOTO: Sander Ilvest/Postimees

Kuigi tänavune maamaksu uuendus, kus inimesi teavitati SMSi teel, tekitas maksumaksjate seas palju segadust, ei kavatse maksuamet sellest loobuda. Lugejate küsimustele vastas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Miks on praegu kasutusel lahendus, kus maamaksu korraga tasudes jääb ette nö rippuma ettemaksu summa, kuna viimane maksetähtaeg on alles oktoobris? Miks ei loeta maamaksu lihtsalt tasutuks?

Maks loetakse tasutuks maksu tasumise tähtpäeval. Maamaksu tasumise tähtpäevad tulevad seadusest, maksuhaldur ei saa maksu tasumise tähtpäeva muuta. Kui inimese maamaks on üle 64 euro, siis on osa maksu tasumise tähtpäev 1.oktoober. Seega, kui inimene kannab kogu aasta maamaksu maksuhaldurile märtsi lõpuks, jääb osa tasutud summast ettemaksuks ja loetakse tasutuks 1. oktoobril. Ka kohalike omavalitsuste eelarvesse kantakse maamaks peale maksu tasutuks lugemist.

Mitu lugejat kirjutasid, et said aastate tagusest maamaksuvõlast teada alles siis, kui võlgnevus oli kasvanud suureks. Miks amet ei teavita kodanikke nende võlgnevusest ja teeb seda alles siis, kui viivised on suureks kasvanud? 

Kui inimene on meile teavitanud oma e-posti aadressi, teavitame teda väga operatiivselt ka väikestest võlgadest. Kui meil aga inimese e-posti aadressi pole ning peame võlast teavitama paberkandjal kirja saates, teavitame tõesti võlgadest siis kui võlasumma ületab paberil teavituse väljasaatmise kulu.

Maamaksu tasunud inimene kurtis, et makstud summa maksti talle tagasi, kuna e-lahendus näitas, et tema võlg on 0. Miks selline olukord tekkida saab ja kas sellise tagasimaksmise korra jääb inimene riigi ees võlglaseks?

Ettemaksukontolt kanname me raha inimese pangakontole siis, kui inimene seda ise taotleb. Kui võlga või maksukohustust ei ole, siis jääbki tasutud summa ettemaksukontole.

Täpselt ei saa aru, milles küsimus on - võibolla selles, et füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitades ei soovinud inimene tulumaksu tagastusest jätta teatud summat maamaksu katteks ning tellis kogu tulumaksutagastuse oma pangakontole. Siis me loomulikult niimoodi teemegi, nagu inimene on taotlenud. Sel juhul peab ta maamaksu jaoks eraldi ülekande tegema.

Miks praegune lahendus näitab, et maamaks on tulevikuarve, mida nö võib kah maksta?

Tulevikuarve sellepärast, et tasumise tähtpäev on tulevikus. Enne tähtpäeva on võimalus maksu tasuda, tähtpäeval on juba kohustus tasuda.

Miks ei näidata kasutajatele maksude seisu olevikus, kui maksuteated on välja saadetud?  Miks on valitud lahendus, et maaomanik peab maamaksu tasudes ise muutma tähtaega, et näha tasumisele kuuluvat summat?

Enne maksu tasumise tähtpäeva võivad tekkida täiendavad kohustused või õigused. Aga e-maksuametit kasutades on võimalik näha ka hetke seisuga nõuete ja kohustuste infot.

Uue e-maksuameti lahenduse kontekstis mõtleme sellele, kuidas inimestele tema kohustuste ülevaade lihtsamini jälgitavaks ja kohustuste täitmine lihtsamini täidetavaks teha.

Kui palju probleeme on tekitanud tänavune lahendus, kus maamaksuteatised saadeti SMSi teel?

On inimesi, kes on sellise teavitusega väga rahul, ja on inimesi, kes on uuel moel edastatud info kontrollimiseks pidanud vajalikuks meiega ühendust võtta. Kui siiski on soovitud paberil maamaksuteadet, oleme selle väljastanud.

Kas see lahendus õigustas ennast ja kas seda on kavas ka järgmisel aastal kasutada?

Jah, see on ennast õigustanud. Kuigi maamaksuteadete trükkimine ja postitamine on läinud kallimaks, oleme sel aastal kulutanud sellele vähem maksumaksja raha kui varasematel aastatel.

Mis ajal loodi praegune maamaksu tasumise lahendus ja kui palju on seda aja jooksul uuendatud?

Praegune e-maamaksu lahendus valmis 2007. aastal. Aja jooksul on seal tehtud mõned muudatused, kuid suures plaanis on rakendus püsinud sama.

 Mis on ameti endi hinnangul selle praeguse e-lahenduse suurimad probleemid?

Suuri probleeme meie hinnangul ei olegi, kuid e-maksuameti uuendamise käigus on plaanis ka uus e-maamaksu lahendus teha, arvestades tänapäevaste andmevahetuse võimalustega ning eesmärgiga anda inimesele ühest kohast maa maksustamise aluste kohta rohkem infot.

 Kui palju võtab amet kuulda kasutajate muresid ja püüab olemasolevat lahendust kasutajasõbralikumaks teha? Maksumaksjate kinnitusel on praegune programm selle harvale kasutajale tülikas ja kohmakas, sest maamaksuteate ülesleidmine ja maksusaldo teadasaamine võtab aega. Millal  on kavas luua uus kasutajasõbralikum e-lahendus maamaksu tasumiseks?

Maamaksu tasuvad enamus inimesi kord aastas, mistõttu ongi kõik kasutajad harvad kasutajad ning seetõttu alati justkui esimest korda rakenduses. Maamaksuteateni jõuab e-maksuameti esilehelt tegelikult väga lihtsalt - füüsilistel isikutel on link kohe sisse logides näha ning sinna klikkides on näha nii maksukohustus kui saab tutvuda maksuteadetega. Aga nagu öeldud, siis uue e-maksuameti raames on plaanis ka e-maamaksu rakendus ringi teha, siduda see maa-ameti infosüsteemidega ning kuvada sealtkaudu maa maksustamise aluste kohta rohkem infot ning teha seda selliselt, et ka harvad kasutajad seda probleemideta kasutada oskaksid.

Milliste probleemidega pöörduvad maamaksu tasujad kõige sagedamini teie poole?

Enamasti on küsimus kohalike omavalitsuste esitatud andmetes - kas need ei ole õiged või ei ole üldse edastatud. Uuritakse ka seda, kuidas maamaksu summa kujuneb, kuidas on leitud maksuvabastuse summa.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles