Amet: Elron seab ohtu reisijate turvalisuse

Elroni rong

FOTO: Mihkel Maripuu

Tehnilise järelevalve ameti (TJA) teostatud kontrollis selgus, et Elron töötab alamehitatult ning ülekoormuses vedurijuhid seavad ohtu reisijate elu ja tervise.

TJA viis 2. detsembrist kuni 6. veebruarini ASis Eesti Liinirongid (Elron) läbi järelevalvetoimingud, mille käigus kontrolliti ettevõtte ohutuse tagamise toimepidevust.

Eesmärgiks oli kontrollida ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemi rakendumist ettevõtte juhtimise eri tasanditel, hinnata vedurijuhtidega seotud profülaktilise töö kvaliteeti.

Vedurijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolli tulemusena tuvastati 2014. kalendriaastal vedurijuhtidel märkimisväärne ületundide arv.

Tehnilise järelevalve ameti analüüs näitab, et 2014. kalendriaastal töötas AS Eesti Liinirongid alamehitatud režiimis, hinnanguliselt oli puudu 10-13 vedurijuhti.

Töökorralduse kohapealt juhtisid vedurijuhid tähelepanu liiga tihedale töögraafikule, mille tulemusena on vähe vabu päevi ning puhkepausid on samuti lühikesed.

Näiteks tuuakse vedurijuhi töövahetus, mis algab kell 10.25 ja lõpeb järgmisel päeval kell 13.36. Selle aja sees on juhil uneaega vaid 4,5 tundi. Mõnel vedurijuhil on kuu jooksul vaid viis vaba päeva ja neist ühel vabal päeval tuleb tehnilistel õppustel osaleda.

Amet tegi analüüsi põhjal järelduse, et vedurijuhtide ressursi puudujääk seab ohtu töötajate tervise, aga ka reisijate ohutuse.

Amet lisab, et vedurijuhtide ülekoormuse ning sellest tuleneva üldise ohutustaseme languse ennetamiseks ei tohiks rongi ringlusgraafikus vedurijuhi abita raudteeveeremi juhtimisel ühe vahetuse tööaeg kesta üle kaheksa tunni.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles