Tööinspektsioon võtab ehitajad luubi alla

Tööinspektsiooni inspektor ehitusplatsil

FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Tänasest alustab tööinspektsioon kontrolli ehitusettevõtetes, mis erinevalt viimasest kahest aastast ei ole enam ühepäevaline, vaid kestab terve kuu.

«Tulenevalt nii tööinspektsiooni kasutada olevast ressursist, kui tööandjatelt saadud tagasiside põhjal otsustasime loobuda ühepäevasest ehitusobjektide sihtkontrollist,» selgitas tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal Apo Oja.

Nimelt vihjasid seaduskuulekad ehitusettevõtjad ametile, et mõni nende kolleeg eelistas meestele selleks päevaks vaba päeva anda, kui tööinspektsiooni sihtkontroll toimub. «Seetõttu pikendame sihtkontrolli aega ja külastame ehitusplatse mais täpset aega ning kohta ette teatamata,» lisas Oja.

Tööinspektsiooni poolt läbiviidava ehitusobjektide sihtkontrolli käigus kontrollitakse, kas töötajatele on väljastatud korras isikukaitsevahendeid ja kas neid kasutatakse ning kuivõrd on tagatud nende nõuetekohane hooldus, kontroll ja hoiustamine.

Lisaks pööratakse tähelepanu ka sellele kuidas ehitusplatsidel üldiselt on töö korraldatud ning kuivõrd tööohutuse ja töötervishoiuga seonduvad nõuded on täidetud, näiteks millise sagedusega ja kui hoolikalt viib tööandja läbi ehitusplatsi üldkontrolle; kuidas on ladustatud või paigutatud materjalid ja seadmed; kas piiratud juurdepääsuga ohualad on märgistatud ning rakendatud abinõusid, et sinna ei pääseks kõrvalisi isikuid.

«Kontrolli eesmärk on ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille põhjuseks on isikukaitsevahendite sealhulgas kukkumiskaitsevahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine,» selgitas tööinspektsiooni avalike suhete peaspetsialist Herdis Ojasuu.

Tööinspektsioonil on kavas üle Eesti kontrollida vähemalt 200 ehitusobjekti. Kontrolli tulemuste kokkuvõte avalikustatakse käesoleva aasta juulikuu jooksul.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back