Inspektsioon asub laste nutitelefonide kasutust jälgima

Lapsed ei pruugi alati mõista, kellele nad nutitelefoni rakendusi kasutades oma andmeid jagavad.

FOTO: Panther Media

Andmekaitse inspektsioon (AKI) viib andmekaitse järelevalveasutuste üleilmse interneti rehitsemise päeva raames läbi mobiilsetes seadmetes kuni 13-aastaste laste kasutatavate rakenduste seire.

Luubi all on erinevate rakenduste andmete kogumise poliitika, näiteks milliseid andmeid kogutakse ning kas ja kellele neid võidakse edastada, teatab inspektsioon.  

Seirete initsiatiiv tuleb üleilmselt andmekaitse võrgustikult (GPEN - Global Privacy Enforcement Network) ning selle laiem eesmärk on inimeste teadlikkuse tõstmine isikuandmete kaitsega seotud õiguste osas, samuti julgustada organisatsioone ja ettevõtteid järgima hoolikamalt andmekaitse alast seadusandlust ja tegema tihedamat koostööd andmekaitse asutustega.

Seires osalemisest on teada andnud 30 andmekaitse asutust üle maailma, näiteks USAst, Kanadast, Austraaliast, Uus-Meremaalt, Hiinast. Eelmisel aastal oli seires osalejate arv 26.

Selline rahvusvaheline seire viiakse läbi kolmandat korda ja Eesti on neist kõigist ka alati osa võtnud. Tänavu aasta rahvusvahelise interneti rehitsemise teema on laste privaatsus.

Üleilmse seire tulemused tehakse esialgse plaani kohaselt teatavaks tänavu septembris.

2014. aastal viis Andmekaitse Inspektsioon GPENi koostöö raames läbi seire, kus hinnati olukorda Eestis enimlevinud nutiseadmete rakendustes, mis puudutas isikuandmete töötlemise korda, selle leitavust ning arusaadavust.

GPEN on vastavalt OECD soovitusele 2008. aastal Kanada andmekaitse asutuse algatatud üleilmne koostööplatvorm, mis on osa andmekaitse asutuste võrgustikust International Enforcement Coordination. Lisainfo: https://www.privacyenforcement.net/.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles