Mõned hasartmängureklaamid on tänasest lubatud

Kasiino

FOTO: Caro / Scanpix

Kui seni on olnud hasartmängu reklaamid üldjuhul keelatud, siis edaspidi on sellised reklaamid teatud piirangutega lubatud.

Igale hasartmängu liigile kehtestati erinevad nõuded, kuid kõikides reklaamides peab edaspidi sisalduma hoiatus, teatab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Hasartmängu reklaam on alates juunikuust lubatud juhul, kui hasartmängukorraldajal on hasartmänguseaduse kohaselt nõutav korraldusluba maksu- ja tolliametilt. Sellisele reklaamile kohalduvad aga kindlad piirangud.

Reklaamiliike on neli ning neile on seatud erinevad nõuded kus ja mis ajal teatud hasartmängu reklaami tohib avalikustada. Kuna nõuded õnnemängu, toto, osavusmängu ja loterii reklaami avalikustamiseks erinevad oluliselt, tuleb iga reklaami puhul selle lubatavust eraldi hinnata. Reklaami hindamisel tuleb esmalt tuvastada, mis liiki hasartmängu reklaamiga on tegu ning seejärel vaadata üle vastavad nõuded. Vajadusel võib enne reklaami avalikustamist küsida tarbijakaitseametist reklaami seadusele vastavuse kohta hinnangut. 

Hasartmängu reklaam ei tohi sisaldada üleskutset osaleda hasartmängus või külastada mängukohta ega teavet, mis võib jätta mulje, et hasartmängu mängimine suurendab sotsiaalset edukust. Hasartmängu reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!” Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest. Variatsioonid ja lühendid hoiatuse sõnastuses ei ole lubatud.

Hasartmängukorraldaja kaubamärgi avalikustamine on keelatud koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ja nende vahetus läheduses, lastele suunatud veebilehel ning peamiselt lastele suunatud tele- ja raadiosaadete eel ja ajal.

Teatud juhtudel on reklaami avalikustamine lubatud vaid koos sponsorteatega. Sellisel juhul tuleb arvestada, et sponsorteade peab sisalduma reklaamis või olema sellega vahetult seotud. Sponsorteade peab vastama tõele ja olema kontrollitav. Minimaalselt peab sponsorteatest selgelt ja üheselt nähtuma kes toetab keda (sh ettevõtte nimi või kaubamärk).

Tuletame meelde, et lisaks hasartmängu reklaami nõuetele tuleb kinni pidada ka reklaamiseaduse üldnõuetest. Näiteks peab reklaam tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

Samuti peab reklaamis selgelt eristatavalt sisalduma reklaami tellija nimi, tema registreerimisel olev või registreeritud Eesti või Euroopa Ühenduse kaubamärk või domeeninimi. Reklaam ei tohi olla vastuolus heade kommete ja tavadega ning esitada valeteavet.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles