Lugeja küsib: kas müügimehele tuleb maksta kuupalka?

Müügimehe igakuine töötasu ei saa olla väiksem kui kehtestatud töötasu alammäär. FOTO: SCANPIX

«Kas on õiglane firma poolt nõuda kodus ja oma autoga töötavalt müügimehelt  nii auto kasutamist oma raha eest ja maksta tasuks vaid teatud protsent teenistuselt  või peaks ka kuupalk ikka olema?» küsib lugeja.

Vastab tööinspektsioon töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna.

Antud juhul eeldan, et tegemist on töösuhtega (reguleerib töölepingu seadus), mitte muu võlaõigusliku suhtega (käsundusleping, töövõtuleping).

Töölepingu seaduse § 5 lg p 5 kohaselt peab töötaja olema teadlik töötasu suurusest, selle arvutamise viisist ja palgapäevast. Töötasu on tasu, mida makstakse töö tegemise eest ja milles pooled on kokku leppinud.

 Töölepingu seadus ei näe ette töötasu kohustuslikke osasid. Kuigi pooled on vabad kokku leppima neile sobivas töötasu suuruses ja selle arvestamise alustes, siis töötasu kujunemine ei või viia selleni, et töötajale makstakse vähem kui kehtestatud töötasu alammäärale vastav summa. 2015. aastal on tunnitasu alammääraks 2,34 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 390 eurot.

 Isegi kui töötaja töötasu oleneb müügitulemustest, siis igakuine töötasu ei saa olla väiksem kui kehtestatud töötasu alammäär. Seega sisuliselt peaks teie töölepingus olema märge selle kohta, kuidas kujuneb töötasu ning see, et tööandja garanteerib, et töötasu ei ole väiksem kui töötasu alammäär (sh peab tööandja töötajat alammäära suurusest kirjalikult teavitama).

 Mis puudutab isikliku sõiduauto kasutamist ning sellest tekkinud kulutuste hüvitamist, siis eelkõige eeldab see pooltevahelist kokkulepet. Töötajal on õigus nõuda töötajalt tööülesannete täitmisel tekkinud mõistlike kulude hüvitamist. See omalt poolt eeldab aga seda, et töötaja suudab kulusid tõendada. Selle tarbeks on mõistlik pidada sõidupäevikut, millest nähtuvad tööülesannete täitmise käigus tekkinud kulud. Kui tööandja keeldub kulu hüvitamisest, on töötajal võimalus pöörduda kahjunõudega töövaidlusorgani poole. Kahjunõue peab olema töötaja poolt tõendatav.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back