Tarbija nõudis ostuhinna tagastamist

Komsijon otsutas, et tarbija kaebus tuleb rahuldada.

FOTO: Tiina Kõrtsini

Komsijon otsutas, et tarbija kaebus tuleb rahuldada ning Kronion OÜ peab tagastama kliendile 29.90 eurot.

Tarbija ja kaupleja sõlmisid selle aasta märtsi lõpus kaupluses Sabo müügilepingu, millega ostja sai endale 29.90 eurot maksvad naiste jalatsid. Aprillis pöördus tarbija kaupleja poole pretensiooniga, et jalatsid lasevad vett läbi. Mõned päevad hiljem saatis kaupleja tarbijale kirja, kus selgitas, et jalatsitel ei ole tootmisdefekte ning tarbijal oli võimalus küsida müüjalt enne ostu sooritamist, millise ilmastikuga on jalatsid kandmiseks sobivad.

Tarbija ei jäänud otsusega rahule ning esitas avalduse, milles seisis, et kaupleja ei andnud talle jalatsite müümisel eelnevalt mingeid selgitusi. Kaupleja selgitas vastuses, et tarbija pidanuks enne ostu sooritamist endale selgeks tegema jalatsite otstarbe ja kasutamise tingimused. Tarbijakaitseameti menetluses pooled kokkulepet ei saavutanud ja tarbija kaebus suunati lahendamiseks Tarbijakaebuste Komisjonile.

Komisjon lähtub vaidluse lahendamisel tarbijale müüdud kauba tavalisest kasutusviisist ning vastavusest vähemalt samasse kaubagruppi kuuluvate sarnaste asjade keskmisele kvaliteedile.

Seaduse järgi on tarbija põhiõiguseks saada pakutavate kaupade või teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta.

Komisjonile vaatlemiseks esitatud jalatsitel puudus mistahes märgistus, mille põhjal pidanuks tarbija saama teavet toote valmistamisel kasutatud materjalide (nahk) omaduste ja spetsiifilisest tehnoloogiast (pealtõmblusega tald) tingitud omaduste kohta.

Kaupleja kohustuseks oli märgistada kaup viisil, et tarbija saanuks selget ja arusaadavat teavet kauba omadustest, näiteks, et jalatsid ei sobi kasutamiseks vihmase ilmaga. Kaupleja ei ole komisjonile esitanud mingeid tõendeid, millest saaks järeldada, et tarbijale selgitati jalatsite omadusi ja ettevaatusabinõusid nende kasutamisel.

Komisjon on seisukohal, et kaupleja on tarbija põhiõigusi rikkunud, mida tuleb lugeda müügilepingu oluliseks rikkumiseks.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back