Lugeja küsib: kas tööandjal on õigust nõuda töötajalt erkpunaseid huuli?

Punased huuled

FOTO: SCANPIX

«Tahaks teada, kas tööandjal on õigust oma töötajatele öelda, millised nad välja peavad nägema, kui tegu klienditeenindusega, kus tööandja nõuab, et huuled oleksid erkpunased, juuksed kinni, kindel mudel kleit, jne?» uurib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja Kristel Plangi.

Pooled peavad töösuhtes täitma oma kohustusi vastavalt lepingule ja seadustele ning lähtuma hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, võttes arvesse tavasid ja praktikat. Tööandja poolt antavad korraldused peavad olema seotud töölepingus ettenähtud tööülesannetega ning nende andmisel peab tööandja mõistlikult arvestama töötaja huve ja õigusi. Ka töötaja peab täitma kohustusi tööandja huvisid arvestades ning vältima oma tegevusega tööandja kahjustamist.

Tööandja korraldust nõuda klienditeenindajatelt korrektset välimust ei saa kuidagi pidada ebamõistlikuks. Kui töötajate välimusele on töökohustuste täitmiseks ajaks kehtestatud erinõuded, peaksid need olema sätestatud töölepingus või töökorralduse reeglites. Kui erinõuetest kinnipidamine toob töötajale kaasa täiendavaid kulusid, peab tööandja need hüvitama.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles