Remonti plaanivatel suurperedel on põhjust rõõmustada

Remont

FOTO: SCANPIX

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium muutis lasterikastele peredele suunatud eluaseme remondiks ja kaasajastamiseks ettenähtud toetuse tingimusi, et võimaldada toetust senisest enamatele suurperedele.

Võrreldes kehtiva taotlusperioodiga on tuleval aastal toetust saavate perede ring laiem – kui tänavu on meetme sihtrühmaks nelja ja enamalapselised pered, siis uuel perioodil saavad toetust taotleda pered, kus kasvab kolm ja enam kuni 19-aastast last, vahendab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Minister Palo sõnul pööratakse järgmisel meetmeperioodil muuhulgas enam tähelepanu raske ja sügava puudega lastega peredele ning nende vajadustega on varasemast rohkem arvestatud. Palo lisas, et heade koduste tingimuste loomine aitab lisaks sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele kaasa ka laste õppeedukuse kasvule.

Samuti suureneb meetme eelarve tuleval aastal pea kaks korda. Kui sel aastal eraldab riik kodutoetuseks kokku 1,8 miljonit eurot, siis tuleval aastal kasvab summa 3,2 miljoni euroni.

Toetussumma on üldjuhul kuni 8000 eurot pere kohta, kuid hindamiskomisjoni ettepanekul võib seda tõsta kuni 14 000 euroni. Riigi toetus on kuni 100 protsenti kogu projekti maksumusest. Tänavune kodutoetuste taotluste vastuvõtt lõppeb 31. juulil, uutel tingimustel saab toetust taotleda alates tuleva aasta kevadest.

Statistikaameti andmetel oli 2013. aastal Eestis kolmelapselisi peresid 12 105 ning nelja- ja enamalapselisi 3008. Kokku on kuni 19-aastaseid lapsi Eestis pisut üle 269 tuhande. Laste (0–17-aastased) suhtelise vaesuse määr oli 2013. aastal 20,2 ja absoluutse vaesuse määr 10,1 protsenti.

Laste vaesus on seda suurem ja sügavam, mida rohkem lapsi on peres – kui pere ainukese lapsena kasvavatest lastest elas suhtelises vaesuses 21 protsenti ja absoluutses vaesuses 9 protsenti, siis vähemalt kolme lapsega peredes kasvavate laste samad näitajad olid vastavalt 28 ja 16 protsenti.

Alates 2008. aastast on riik paljulapselistele peredele eraldanud kodutoetust kokku 18,6 miljonit eurot, millega on paranenud üle 2000 suurpere elamistingimused. Toetuse eraldamine toimub Sihtasutuse KredEx kaudu. Toetust saavad küsida pered, kelle keskmine sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli viimasel aastal kuni 355 eurot kuus.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles