Tasub teada: millal on lubatud inimene tele- või netiühenduseta jätta

FOTO: SCANPIX

Tarbijakaitseameti kinnitusel võib sidefirma vaid teatud kindlatel puhkudel jätta kliendi ilma telefoni- või netiühenduseta ning telepildita.

Tarbijakaitseameti kinnitusel võib sidefirma vaid teatud kindlatel puhkudel jätta kliendi ilma telefoni- või netiühenduseta ning telepildita.

Sideettevõtja võib sideteenuse osutamist piirata üksnes juhul, kui:

  • hilined  osutatud teenuse eest tasumisega üle 14 päeva või ületad Sulle kehtestatud krediidilimiiti;
  • oled sidevõrguga ühendanud mitte töökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme;
  • häirid terminalseadme kasutamisega sidevõrgu tööd või teisi sideteenuse kasutajaid;
  • sideteenuse osutamise piiramine on vajalik sidevõrgu seadme või liinirajatise  paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks;
  • rikud oluliselt sideteenuse lepingu tingimusi või
  • piirang tuleneb seadusest.

Ka neil puhkudel  peab ettevõte klienti sobival viisil teavitama teenuse piiramise kavatsusest, tuues ühtlasi välja piirangu aja ja põhjused.

Sideettevõtja ei tohi piirata sideteenuse osutamist, kui oled sideteenuse tasu suuruse vaidlustatud enne maksetähtpäeva saabumist ning on tasutud osutatud sideteenuse eest õigeaegselt osas, mida ei ole vaidlustatud.

Sideettevõtja peab taastama sideteenuse osutamise endises mahus kahe tööpäeva jooksul pärast piiramise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamist.

Kliendil on õigus nõuda sideteenuse osutamise piiramist enda soovitud mahus. Piiramise all on mõeldud näiteks telefonis internetiteenuse osutamise piiramist. Sideettevõtja peab teenuse osutamist soovitud mahus piirama ühe tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist. Kui nimetatud teenus on tasuline, peab ettevõte enne piirangu rakendamist sellest teavitama, jättes ühtlasi võimaluse vähemalt ühe tööpäeva jooksul sellest teenusest loobuda.

Kliendil  on õigus sideteenuse leping igal ajal üles öelda. Selleks tuleb ettevõttele esitada nõuetekohane avaldus.  Lepingu ülesütlemine jõustub järgmisel tööpäeval pärast avalduse kättesaamist, kui klient pole teates märkinud mõnda hilisemat kuupäeva. Siiski tuleb arvestada, et tähtajaliste lepingute puhul võib lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega kaasneda leppetrahv.

Sideettevõtjal on õigus leping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, kui ettevõte on kliendi teenusekasutamist juba piiranud ja inimene pole ühe kuu jooksul piirangu aluseks olnud asjaolu likvideerinud.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles