Vanade majade elektrisüsteemid vahetatakse tänapäevaste vastu

FOTO: SCANPIX

Valitsus kinnitas täna võrgueeskirja muudatused, mis näevad ette 1930.-1960. aastate vahel rajatud majade elektripaigaldiste üleviimist nüüdisaegsele pingesüsteemile. Muudatus puudutab ligikaudu 1500 hoonet ja 10 000 tarbijat.

«Tallinnas on veel piirkondi, mille elektrisüsteemid on kuni 85 aastat vanad. Et vähendada pingekõikumisi, elektrikatkestusi, elektriseadmete purunemist ning suurendada kodude ohutust, on arukas vanad seadmed ja juhtmed välja vahetada,» ütles majandus- ja taristuminister Kristen Michal.

Kokku võtab üleminek 12 aastat ja põhiliselt puudutab see Põhja-Tallinna ning kesklinna piirkondade vanemaid maju, kus tuleb elektriliine uuendada. Enamik hoonetest asub Põhja-Tallinnas, aga ka eramuid Järvevana tee vahetus läheduses. Suuremad kortermajad asuvad Gonsiori, Kreutzwaldi, Raua ja Väike-Ameerika tänavatel.

Elektritarbija saab võrguettevõtjalt teate, kui on valmisolek uue pingesüsteemi pakkumiseks ning seejärel on kolm aastat aega, et oma elektrisüsteemi uuendada. Majavälised tööd teeb Elektrilevi ning kliendid selle eest tasuma ei pea. Elektriarvesteid ei pea elektritarbijad samuti ise välja vahetama.

Võrguettevõtja finantseerib ning korraldab liitumiskilbi ja hoone peajaotuskilbi vahelise kaabli projekteerimise ning ehitamise. Hoonesisese elektripaigaldise uuendamise kulud ja nõuetekohase maanduse ehitamise kulud tuleb hoone omanikul endal katta.

Minister lisas, et ümberehitustööde tegemiseks saavad korterelamute ja eramute elanikud juba praegu küsida Kredexilt toetust, mis on kuni 30 protsenti tööde maksumusest ja peaks katma suurema osa juhtmete maksumusest ning paigaldusest. Sel aastal on toetuste kogumaht 300 000 eurot.

Vana pingesüsteemiga piirkondades on tüüpilise kuue korteriga elamu puhul tööde hinnanguline maksumus 1500–3000 eurot. Kui näiteks arvestada tööde kogumaksumuseks maja kohta 2000 eurot, jagada see ära kuue korteri peale ja lahutada maha Kredexi toetus, on väljaminek korteri kohta umbes 230 eurot. Eramu puhul on väljaminek suurusjärgus 1000–2000 eurot.

Uue pingesüsteemi eeliseks on see, et oluliselt väheneb elektrikatkestuste arv. Uus pingesüsteem võimaldab tarbijat varustada erinevatest alajaamadest, näiteks kui üks alajaam lülitub välja, lülitatakse tarbija teisele alajaamale.

«Täna on võrguettevõttel kohustus hoida töös paralleelselt kahte elektrivõrku, nii uut kui vana. Minnes igal pool üle nüüdisaegsele võrguühendusele, vähendab see kõikide Elektrilevi klientide võrguteenuse hinda ning vähendab elektrikadusid,» rääkis Michal.

Samuti on oluline ohutuse suurenemine – näiteks Tallinnas tulekahjude arv oli eelmisel aastal 456, millest umbes viiendik on tingitud elektripaigaldise rikkest, ning osa sellest vananenud juhtmestikust. Samuti ei saa vanades süsteemides kasutada elektriohutust tagavat rikkevoolukaitset.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back