Advokaat: Superbusil on alust maanteeamet kohtusse kaevata

Šoti miljardär Brian Souter lubas juba suve alguses oma punased bussid Eesti teedele vurama saata.

FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse spetsialisti Tanel Kalause hinnangul viitab maanteeameti tegevus Superbusi liinilubade osas Euroopa Liidu õiguse rikkumisele.

Tihti on Eesti avalikkusele jäänud mulje, et Eesti riik järgib Euroopa Liidu (EL) õigust liigagi rangelt. Samas näitab viimastel päevadel meediasse jõudnud nn SuperBus’i kaasus ilmekalt, et Eestil on ELi õiguse põhimõtete osas veel palju õppida.

Kuigi konkurentsiõiguse reeglid kohalduvad üldiselt vaid ettevõtjate suhtes, on ELi aluslepingutest ja Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt liikmesriigid kohustatud hoiduma selliste siseriiklike meetmete kehtestamisest ja säilitamisest, mis võivad ohustada EL õiguses sätestatud konkurentsiõiguse reeglite tõhusust. Vastav kohustus tuleneb EL lepingu artikli 4(3) ja EL toimimise lepingu artiklite 101-109 koosmõjust.

Olukord, kus formaalsete ja objektiivselt põhjendamata argumentidega takistatakse konkurentsi tekkimist või suurenemist Eesti ühistranspordis, on ilmselgelt nimetatud kohustusega vastuolus. Seda enam, kui vastavaid argumente kohaldatakse valikuliselt ning selle tulemusena saavad lõpptarbijate huvid valikuvabaduse puudusest ja teenuse halvemast kvaliteedist tingituna kahjustatud.

Riik ei saa viidata 1. oktoobril jõustuvale uuele seadusele ja seniks teha nägu, et kõik on korras. Kui senised põhimõtted on EL õigusega vastuolus, ei tohi neid ka enne uue seaduse jõustumist kohaldada.

Kuna vastavad EL õiguse sätted omavad otsest mõju, tekivad nendest isikutel subjektiivsed õigused, mida siseriiklikud kohtud peavad kaitsma. See tähendab, et kui SuperBus või mõni teine transpordiettevõte leiab, et nende vastavaid subjektiivseid õigusi on liinilubade andmise menetluse käigus rikutud, võivad nad esitada kaebuse Eesti vastavale kohtule, kes võib keelduda vastava siseriikliku reegli (antud juhul siis Maanteeameti kaalutluspõhimõtete) kohaldamisest.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles