Eesti koolilastel napib arvuteid vähem kui nende Saksa eakaaslastel

Arvuti

FOTO: SCANPIX

Kui 16 protsendil Saksa koolilastest puudub piisav ligipääs arvutitele, siis Eestis kurtis selle üle vaid 3 protsenti 10- ja 12-aastastest lastest, selgub Children's Worlds Report 2015 uuringuülevaatest.

Arvutile juurdepääsus edastasid Eestit Norra ja Poola, kus vastav näitaja oli 2 protsenti. Napilt jäi Eestist maha Lõuna-Korea. Alžeerias kimbutas arvutipuudus 47 protsenti koolilastest ja Nepalis koguni 87 protsenti.

Internetile juurdepääsust jäi vajaka 2 protsendile küsitletud Eesti koolilastest, samas kui Saksamaal oli see näitaja 9 protsenti. Eestist parem oli olukord taas Norras. Lõuna-Koreas ja Ühendkuningriigis oli 3 protsendil koolilastest ebapiisav internetivõimalus. Halvim oli olukord Etioopias, kus 98 protsenti küsitletud lastest ei pääsenud vajalikul määral internetti.

Materiaal-tehnilises ebavõrdsuses edastasid Eestit kõik riigid peale Norra. Erinevus Norrast oli siiski märkimisväärne, samas kui pingereas järgnevaid Ühendkuningriiki, Poolat, Saksamaad ja Lõuna-Koread eelistas Eesti vägagi napilt.

Riigid valiti välja Gøsta Esping-Anderseni tüpoloogia ja selle laienduse abil. Nii võeti sotsiaaldemokraatlikke riike esindama Norra, konservatiivseid riike Saksamaa, Vahemere maid Hispaania, liberaalseid riike Ühendkuningriik, Aasias asuvaid kõrge tootlikkusega healoluriike aga Lõuna-Korea. Hiljem liideti valimile veel kaks Vahemere maad, nagu Türgi ja Iisrael. Ida-Euroopast kaasati Eesti ja Rumeenia, mis on teel heaoluriikide suunas, kuid seda Läänest pisut erineval sammul ja teistel demograafilistel alustel. Lõpuks lisati Alžeeria, Colombia, Etioopia ja Nepal, mis ei kuuulunud healolutüpoloogiasse. Lisati veel neli riiki Euroopast ja mõned Lõuna-Ameerikast ning Aafrikast. Viimasena leiti rahastus Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Poola kaasamiseks.

Kui enamik riike on enda tulemused juba saatnud, siis Argentiinast, Itaaliast, Maltalt, Portugalist ja Walesist alles oodatakse tulemusi.

15 riigis läbiviidud uuringu tulemusi koguti vahemikus 2013-2014. Valimisse kuulus 30 000 last vanuses 10 ja 12 aastat.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back