Suvi vähendas töötute arvu

Töötukassa tööpakkumised

FOTO: Ants Liigus//Pärnu Postimees/Scanpix

Kui veel mais oli registreeritud töötute arv Eestis 4,3 protsenti, siis augustikuu lõpuks langes see 4 protsendi ehk 25 409 inimese peale 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Kõrgeim oli augustis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal – 8,3 protsenti – ja Valgamaal – 7,4 protsenti, madalaim aga Harjumaal – 3 protsenti –  ja Tartumaal – 3,1 protsenti, vahendab töötukassa. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid augusti lõpus lihttöölised – 18 protsenti –, teenindus- ja müügitöötajad – 18 protsenti – ning oskustöötajad ja käsitöölised – 17 protsenti.

Kuu jooksul lisandus 4 081 uut tööpakkumist, millest 57 protsenti sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8 457. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele – 23 protsenti. Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele – 21 protsenti – ning lihttöölistele – 20 protsenti – pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales augustis 1 624 ja tööotsingu koolitusel – tööotsingu töötoas – 1 083 inimest. Tööpraktikal osales 899, tööharjutusel 338 ning tööklubis 548 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 550 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti augustis 390 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 36 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 50 uut töökohta. Palgatoetusega oli augustis töötamas 941 inimest. Lisaks osales veel 2 759 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Augustikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 753 inimest.

Töötukassa maksis augustis töötuskindlustushüvitist 9 400 inimesele ehk 31 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 398 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,3 miljonit eurot. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai augustis 7 370 inimest ehk 25 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa augustis 496 inimesele. Keskmine augustis määratud hüvitis oli 1 516 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 830 tuhande euro. Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa augustis 151 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 3 228 eurot ning hüvitisteks maksti augustis üle 486 tuhande euro.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles