iDeal kampaania

Austraalias töötajate seljatagune muutub kindlamaks

Pensionärid.

FOTO: SCANPIX

Täna allkirjastavad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja Austraalia suursaadik Gerald Thomson Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu, mis on planeeritud jõustuma 2018. aastal.

«Seoses tööga liiguvad inimesed täna oluliselt rohkem ja seega peame oma inimeste eest hoolt kandma kõikjal maailmas. Allkirjastatav leping tagab, et riikliku pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene kolib Eestist Austraaliasse või vastupidi,» ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Samuti liidetakse edaspidi vajadusel mõlemas riigis omandatud pensionistaažid. Näiteks Eestis töötatud viis aastat ja Austraalias töötatud kümme aastat võetakse Eesti vanaduspensioni õiguse tekkimisel arvesse kui viisteist aastat pensionistaaži. Sealjuures maksab kumbki riik pensioni oma territooriumil omandatud staažide eest. Eesti Vabariik on sarnased lepingud sõlminud veel Venemaa, Moldova, Ukraina ja Kanadaga, mitmete riikidega on läbirääkimised pooleli.

Samuti võetakse vanaduspensioni määramisel edaspidi arvesse mõlemas riigis omandatud pensionistaažid. Eestis on õigus vanaduspensionile isikul, kellel on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži. Kui pensionistaaži on Eestis vaid viis aastat,  kuid kahe riigi pensioniõiguslik staaž on kokku vähemalt viisteist aastat, siis on isikul vanaduspensionieas õigus saada Eesti vanaduspensioni. Samuti võib isikul samal ajal tekkida õigus saada Austraalia vanaduspensioni. Pensionistaažide liitmiseks peab inimesel olema vähemalt 12 kuu pikkune Eesti pensionistaaž ja sama pikk Austraalia kindlustusperiood, millest kuus kuud on katkemata. Pensioni suurus arvutatakse vastavalt konkreetses riigis omandatud pensionistaažile.

Tööandjate jaoks lihtsustab leping töötajate lähetamist teise riiki. Lähetuse ajal on võimalik vältida töötaja topeltkindlustuskaitse tekkimist. Näiteks kui töötaja lähetatakse Austraaliast Eestisse tööle, tuleb töötaja eest sissemakseid sotsiaalkindlustussüsteemi tasuda vaid Austraalias. Samuti säilib Austraalias töötaja kindlustuskaitse.

Praegu elab Austraalias suuruselt kuues eestlaste kogukond maailmas. Hinnanguliselt elab ja töötab seal 10 000 Eestist pärit inimest, rahvastikuregistri andmetel elab seal 2218 Eesti kodanikku. Eestis elab püsivalt umbes 30 austraallast.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles