Internet on peaaegu kõigil: e-kaubandus muutub populaarsemaks

Foto on illustreeriv.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Tänavu esimeses kvartalis oli kodune internetiühendus 88 protsendil leibkondadest, teatas statistikaamet. Suurenenud on e-kaubanduse kasutajate osatähtsus.

Koduse internetiühendusega leibkondade osatähtsus kasvas 2014. aasta sama ajaga võrreldes viis protsendipunkti. Kodune internetiühendus oli praktiliselt kõikidel lastega leibkondadel (99 protsenti) ning enam kui kolmveerandil (86 protsenti) lasteta leibkondadest. Leibkonnad, kel kodune internetiühendus puudub, mainisid põhjustest kõige enam vajaduse või huvi puudumist (70 protsenti), ligi veerand leibkondadest tõi lisaks välja puuduliku internetikasutamise oskuse (26 protsenti) ning liiga kõrge seadmete hinna (25 protsenti).

2015. aasta esimeses kvartalis kasutasid leibkonnad internetiühenduse liikidest endiselt valdavalt juhtmega või juhtmevaba püsiühendust (77 protsenti). Viimastel aastatel on suurenenud mobiilse interneti kasutamine: kui 2012. aastal oli kodus mobiilne internet kahel leibkonnal kümnest, siis 2015. aastal pooltel.

2015. aasta I kvartalis kasutas arvutit ja internetti 88 protsenti 16–74-aastastest, mida on neli protsendipunkti rohkem kui eelmise aasta samal ajal. Meeste seas on internetikasutajate osatähtsus kolm protsendipunkti kõrgem kui naiste seas. Vanuseti on interneti kasutamine populaarsem nooremate vanuserühmade hulgas. Vanuserühmiti suurenes 2015. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga internetikasutajate osatähtsus kõige enam

65–74-aastaste seas (10 protsendipunkti) ja ulatus 54 protsendini. Digilõhe noorima ja vanima vanuserühma vahel vähenes 55 protsendilt 46 protsendile.

Levinuimad internetitegevused 16–74-aastaste internetikasutajate seas olid internetipanga kasutamine (91 protsenti), ajalehtede ja ajakirjade lugemine (91 protsenti), e-posti kasutamine (89 protsenti) ning info otsimine toodete ja teenuste kohta (85 protsenti).

65 protsenti 16–74-aastastest arvutikasutajatest on viimase 12 kuu jooksul kasutanud tekstitöötlusprogramme (nt Microsoft Word), 54 protsenti tabelarvutusprogramme (nt Microsoft Excel) ja 51 protsenti paigaldanud programmi või rakenduse.

Kaupu või teenuseid ostis/tellis internetist viimase 12 kuu jooksul 59 protsenti 16–74-aastastest, mida on 10 protsendipunkti rohkem kui eelmisel aastal. Kõige enam osteti reisi- ja majutusteenuseid (60 protsenti e-kaubanduse kasutajatest), kontserdi-, kino-, teatri- jm pileteid (57 protsenti) ning rõivaid ja sporditarbeid (52 protsenti). 85 protsenti 16–74-aastastest internetikaubanduse kasutajatest ostsid/tellisid kauba või teenuse Eesti müüjatelt, 44 protsenti Euroopa Liidu (v.a Eesti) ning 35 protsenti muude riikide müüjatelt (v.a Euroopa Liit).

10 ja enama hõivatuga Eesti ettevõtetest kasutab iga päev arvutit 98 protsenti ja internetti 97 protsenti. Valdavalt kasutatakse interneti püsiühendust, kuid 70 protsenti ettevõtteist kasutab töö eesmärgil ka mobiilset internetiühendust. Kasutatavad internetiühendused on aasta-aastalt kiirenenud ning 2015. aasta I kvartalis oli kolmveerandil püsiühendusega ettevõtetest kiireim allalaadimiskiirus (üle 10Mbit/s).

Enam kui kolmveerandil 10 ja enama hõivatuga ettevõtetest on veebileht, mida kasutatakse valdavalt toodete või teenuste tutvustamiseks. 19 protsendil ettevõtetest on veebilehel olemas ka online-tellimise võimalus. Üha enam kogub populaarsust sotsiaalmeediavõrgustiku kasutamine – 31 protsenti ettevõtteist omab kontot, kasutajaprofiili või kasutuslitsentsi sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook või LinkedIn, mida kasutatakse turunduskanalina.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles