Sõprade soovitus mõjub parima reklaamina

Välireklaam.

FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Eesti elanikud usaldavad rohkem traditsioonilisi meediakanalite reklaame kui online- ja mobiilireklaame, selgub Nielseni üleilmsest reklaamialasest uuringust.

Kõige usaldusväärsem reklaamiallikas on inimesed, keda tunneme ja teame. Nielseni uuringu andmetel usub 89 protsenti eestlastest sõprade ja perekonna soovitusi. Lisaks sõpradele usaldab 72 protsenti Eesti elanikkonnast teiste tarbijate poolt veebi postitatud arvamusi. Ettevõtete veebilehed kuuluvad samuti usaldusväärseimate reklaamivormide hulka – koguni 69 protsenti eestlastest usaldab neid. Lisaks sellele usaldab 52 protsenti vastanutest elektroonilisi reklaamposte.

«Kuigi reklaamijad jälgivad üha enam tarbijate käitumist veebis, siis suur osa veebis läbi viidud reklaamikampaaniatest ei tööta – need ei suurenda teadlikkust ega vii ostuotsuseni,» ütles Nielsen Eesti juht Margo Kurisoo.

TV ja trükimeedia on endiselt usaldusväärsed reklaamiallikad – 66 protsenti vastanutest usaldab ajakirjanduslikke tekste, 53 protsenti ajalehereklaame, 45 protsenti telereklaame ja 43 protsenti raadioreklaame. Kui üle maailma usaldavad erinevates formaatides reklaame kõige enam 21–34-aastased, siis Eestis on need trendid pisut teised. Näiteks TV-reklaame usaldab  54 protsenti 35–49-aastastest võrreldes 46 protsendi noorema generatsiooniga.

Online- ja mobiilireklaamide usaldusväärsus on jätkuvalt madalam tavareklaamide usaldatavusest. 39 protsenti vastanutest usaldab täielikult või osaliselt otsingumootorite tulemustes kajastuvaid reklaame. Kõige kõrgem on see näitaja 30-34-aastaste seas.

Veebipõhiseid videoreklaame usaldab 39 protsenti, reklaame sotsiaalmeedias 34 protsenti ning reklaambännereid 30 protsenti vastanutest. Kõige madalam usaldus (28 protsenti) on mobiilsete seadmete reklaamide vastu.

Nielseni uuring näitab, et usaldus ja tegutsemine on omavahel küll tihedalt seotud, kuid ostuotsuse aluseks ei ole alati suurem usaldusväärsus – isegi madalama usaldusväärsusega reklaami formaadid võivad olla väga efektiivsed inimese ostuotsuseni suunamisel.

20 protsenti eestlastest ostab alati sõprade ja perekonna poolt soovitatud tooteid, 70 protsenti teeb seda mõnikord. Teiste tarbijate poolt veebi postitatud soovituste põhjal teeb ostuotsuse 78 protsenti inimestest ja ettevõtete veebilehekülgedelt saadud info põhjal  68 protsenti vastanutest.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles