Postiga saadetud küljeklaas jõudis ostjani purunenuna

Purunenud klaas.

FOTO: SCANPIX

Hoolimatu ja nõuetele mittevastava pakendamise tõttu jõudis auto küljeklaas ostjani purunenuna.

Tarbijakaebuste komisjoni poole pöördus klient, kes ostis mootorsõidukite hoolduse ja remondiga tegelevalt firmalt Alvabore sõiduki küljeklaasi. Kuna kaupleja saatis klaasi ostjale posti teel, jõudis see paraku temani katkisena. Pakendil puudus ka tähis, et selles on klaas või muu kergesti purunev asi.

Kaupleja viitas sellele, et ostja võttis paki vastu ja andis ka seda kinnitava allkirja ning sellega ettevõtte vastutus pakisaatmisel ka lõppes.

Kuna toode ei olnud nõuetekohaselt pakendatud ja vedamise käigus purunes, leidis komisjon, et kaupleja poolt üleantav toode ei vasta selle kvaliteedi osas nõuetele. Pakendil puudus märge, et tegemist on õrna asjaga ning selle pakendamine ja saatmine ei olnud komisjoni arvates kohane.

Müüja kohustus on vastutada toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem, seepärast on müüjal kohustus kliendile küljeklaasi maksumus täies mahus (summas 67,85 eurot) hüvitada.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back