Lugeja küsib: kas ülemus võib kontrollida töötajate isiklikke riietuskappe?

Riietuskapid

FOTO: SCANPIX

«Kas tööandjal on õigus kontrollida riieteusruumis olevate töötajate isiklike riietekappide sisu?» uurib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna.

Tööandja poolt ruumide jms kontrollimine peab olema reguleeritud – nt töökorralduse reeglites –, sest tegemist on isikuandmete töötlemisega. Töötaja peab olema teadlik kontrolli eesmärgist, selle teostamise tingimustest ning tal peab olema võimalus tutvuda kontrolli käigus kogutud andmetega.

Tõenäoliselt saab ainus põhjendus kappide kontrolliks olla vara kaitse. Siinkohal on aga oluline arvestada, et selline meede – kapi kontroll – peab olema põhjendatud ehk tuleb hinnata meetodi proportsionaalsust – ja seega selle lubatavust –, kas valitud abinõu on vajalik ja sobiv eesmärgi saavutamiseks. Kui on olemas muu tegevus, mille abil eesmärk – vara kaitse – on saavutatav, kuid mis riivab põhiõigusi vähem, siis ei ole valitud abinõu – kapi kontroll – proportsionaalne.

Seoses sellega, et antud juhtumi puhul ei ole rohkem informatsiooni, siis oleneb vastus eelkõige asjaoludest. Seejuures tuleb aga silmas pidada eelpool mainitud põhitõdesid. Õigusliku hinnangu tööandja tegevusele – rohkema info põhja – saab anda andmekaitse inspektsioon.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles