Autojuhtidele avanes juurdepääs liiklusjärelevalve infosüsteemile

Juba märtsist võidakse elatisrahavõlglastelt juhiluba ära võtta. FOTO: Marko Saarm / Sakala

Alates tänasest, 9. novembrist on autovedudega tegelevate ettevõtete juhatuse liikmetel ja autojuhtidel võimalik saada andmeid temaga seotud autoveo- ja liiklusalaste kontrollimiste kohta teedel.

Ettevõtte juhatuse liikmele kuvatakse nimetatud andmed tema ettevõtte sõidukite kontrollimiste kohta viimase kahe aasta jooksul, teatas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Sama perioodi kohta kuvatakse andmed ka autojuhile temaga seotud kontrollimiste kohta. Nimetatud andmed sisaldavad ka välisriikides autovedude kontrollimisel avastatud autoveoalaste õigusrikkumiste andmeid, kui välisriigi pädev asutus on need andmed Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile edastanud.

Kahe aasta möödumisel need andmed liiklusjärelevalve infosüsteemist kustutatakse. Muud andmed, mis ei ole isikuga seotud, jäävad liiklusjärelevalve infosüsteemi viieks aastaks ning seejärel arhiveeritakse.

Liiklusjärelevalve infosüsteem on liiklusseaduse alusel loodud andmekogu, mille eesmärgiks on autoveo- ja liiklusjärelevalve käigus kogutud andmete elektrooniline talletamine ja süstematiseerimine, asjaomaste asutuste vahel vahetamine ning nende andmete alusel järelevalve teostamine.

Andmete sisestamist liiklusjärelevalve infosüsteemi korraldavad ja omavad andmetele juurdepääsu Politsei- ja Piirivalveamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tööinspektsioon ja Maanteeamet.

Ettevõtte juhatuse liikmel või autojuhil on võimalus infosüsteemi siseneda kas ID-kaardi või mobiil-ID-ga ja liikmeks olemist kontrollitakse enne andmetele juurdepääsu võimaldamist äriregistrist.

Ettevõtte juhatuse liikmele ja autojuhile kuvatakse järgmised temaga seotud andmed liiklusjärelevalve infosüsteemist.

kontrolli aeg

kontrolli teostanud asutus

ettevõtte registrikood (kuvatakse ettevõtte juhatuse liikmele)

autojuhi ees- ja perekonnanimi

sõiduki registreerimisnumber

kontrolli tulemus (korras, hoiatus, väärteomenetlus, erakorraline ülevaatus, sõidukeeld jm)

jõustunud karistuse määramise alus (karistusseadustikus, liiklusseaduses, autoveoseaduses või ühistranspordiseaduses sätestatud karistuse kvalifikatsioon)

väärteomenetluse lõpetamise alus (väärteomenetluse seaduse vastav paragrahv)

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back