KredEx viib noored maale töövõimalustega tutvuma

Teiste hulgas tutvustab noortele oma töövõimalusi ka Viljandimaal tegutsev Cleveron.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

KredEx viib põhikooli ja gümnaasiumi õpilased tutvuma 31 tööandjaga kaheksas erinevas maakonnas, et tekitada kooliõpilastes rohkem huvi oma piirkonnas olevate karjäärivõimaluste vastu.

«Põhikooli lõpetajad ja gümnaasiumi viimaste klasside õpilased on just selles eas, mil otsitakse oma kohta elus ja valitakse elukutset. Nähes reaalselt, mida erinevates ettevõtetes tehakse ja millised võimalused on kodupiirkonnas, aitame avardada noorte tulevikuväljavaateid,» rääkis KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiveri

Tema sõnul suunduvad paljud noored peale õpingute lõppu oma kodupiirkonnast suurde keskusesse, saamas pakuvad ka maapiirkonnad haritud ja nutikale noorele põnevaid väljakutseid ja võimalust teha edukat karjääri.

Nii on ühe päeva jooksul noortel võimalus lähemalt tutvuda piirkonna nelja tööandajaga saades ülevaate sellest, milliseid karjäärivõimalusi kodupiirkond pakub. Teiste ettevõtete seas avab noortele oma uksed ka Viljandimaal tegutsev maailma juhtiv pakiautomaatide tehnoloogia arendaja Cleveron.

Ettevõtte juhi Arno Küti sõnul on kriitiliselt tähtis tõsta noorte teadlikkust karjäärivõimalustest kodupiirkonnas. «Teame omast käest, kui tähtis on ettevõtlik hoiak ja oskus märgata võimalusi. Täna ei ole kõige suuremaks probleemiks mitte see, et kodupiirkonnas puuduvad karjäärivõimalused, vaid hoopis vähene teadlikkus nendest võimalustest või oskamatus neid võimalusi märgata,» selgitas Kütt, avaldades lootust, et karjääriretked selle juures ka abiks on.

KredExi karjääriretked annavad noortele võimaluse omandada uusi teadmisi ja kogemusi otse keset ettevõtete igapäevategevusi. Õpilased saavad oma silmaga tegevust jälgida ja seal kus võimalik ka ise käed külge panna.

Karjääriretkedest saavad osa 9.-12. klasside õpilased kaheksas maakonnas. Retkele saamiseks esitasid koolid taotlused ning kõigi laekunud sooviavalduste seast valitakse karjääriretkel osalevad klassid välja 13. novembriks. Igas maakonnas läheb retkele üks klass. Karjääriretked toimuvad Tartumaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Harjumaa, Saaremaa ja Järvamaa ettevõtetes.

Karjääriretke, sh ekskursioonibussid, korraldab KredEx ning karjääriretkede läbiviimist rahastab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi. KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles