Spordipood heitis kliendile ette jalanõude vale kandmist

FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Sportlandi töötaja väitel kandis lagunema hakanud jalanõude omanik jalatseid valesti ning jättis need hooldamata.

Klient ostis Kristiine keskuse Sportlandi kauplusest jalatsid hinnaga 71,2 eurot, millel läks õige pea katki õmblus. Pettunud ostja pöördus murega tarbijakaebuste komisjoni poole, et jalanõude maksumus talle tagastataks.

Sportlandi väitel ei ole kaebus põhjendatud. Kauplus tugineb oma töötaja hinnangule, kelle väitel ei kantud ega hooldatud jalatseid õigesti ning neile tekitati mehhaanilised vigastused.

Kauplus ei ole aga tõendanud jalatsite vale kandmist ega seda, et on kliendile on antud juhiseid selle kohta, kuidas jalatseid kanda tuli. Samuti ei olnud komisjonile arusaadavad viited selle kohta, et jalatseid ei ole nõuetekohaselt hooldatud.

Sportlandi töötaja koostas kaupluse väidete kinnituseks kirja, mis on pealkirjastatud kui ekspertarvamus. Selles puudus teave selle kohta, mille alusel tuleks antud kirja pidada eksperdi arvamuseks või eksperdina esinenud isikut K. Jõgi Sportlandi kauplusest sõltumatuks. Lisaks puudus kirjal allkiri.

Esitatud e-kirjade põhjal oli komisjonil alust arvata, et eksperdina esinenud isik on Kristiine Sportlandi juhataja. Kaupluse esindaja ekspertarvamus ei ole tema positsiooni arvestades usaldusväärne.

Komisjon leidis, et Sportlandi vastuväide kaebusele ei ole kohane. See, et tarbija on kandnud jalatsit kinnitamata paeltega ei ole tõendatud. Samuti on arusaamatu väide, et jalatsid on tugevalt kulunud.

Kuna kauplus on võlaõigusseaduse alusel müügilepingut rikkunud, müües kliendile ebakvaliteetse asja, kuulub jalanõude ostja kaebus komisjoni hinnangul rahuldamisele.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles