Kindlustusselts lisas reisikindlustusse ka terrorismiohu

Kõrgendatud terrorismiohu tõttu on Brüsseli lennujaama julgestusjõude suurendatud.

FOTO: FRANCOIS LENOIR/REUTERS

Kuigi tavapärased reisikindlustuse paketid ei pruugi sisaldada terrorismiohu tõttu ära jäänud lendude kaitset, siis alates 11. novembrist lisas näiteks If Kindlustus ka selle reisitõrgete nimistusse

«Oleme klientide tagasisidest aru saanud, et sellise põhjuse läbi ära jäänud reisi mittehüvitamine võib inimestele üllatusena tulla ning tekitab pahameelt, kuna inimesed ei pruugi sihtkohast enam koju tagasi pääseda,» tähendas If Kindlustuse eraisikute kindlustuse osakonnajuhi Merko Kimsto, viidates sellele, et täna peavad nii reisijad kui kindlustusseltsid üha enam arvestama terrorismiohuga ning reiside ära jäämine võib puudutada paljusid inimesi.

Kuigi enamus kindlustusseltse on terrorismiohu paigutanud välistuste alla ning sellise ohu tõttu ära jäänud reise klientidele ei hüvitata, siis If Kindlustuses on alates 11. novembrist e-büroost ostetud reisitõrkekindlustusega kaitse all ka terrorismiohust tingitud evakueerumisega seotud lisakulud.

See tähendab, et kindlustuse poole saavad pöörduda need inimesed, kes on juba reisil ning siis tühistatakse terrorismiohu tõttu lennud. Olukorras, kus inimene ei saa enam koju tagasi, siis toob kindlustusselts ta oma kuludega koju tagasi ning katab ka terrorismiaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud.

Hetkel kehtib see tingimus alates 11. novembrist e-büroost ostetud reisitõrkekindlusele. Uuest aastast laieneb see ka kindlustusseltsi esindustest ostetud reisikindlustusele. Kindlustusselts on sellest tulenevalt täiendanud ka oma kodulehel olevat reisikindluse tüüptingimuste infot, kus muudatus kajastub järgmiselt:

129. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism v.a reisi poolelijäämisel evakueerimise tõttu. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabi kindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

If Kindlustusele on tänavu teada antud 2 511 reisikindlustuse kahjust summas 931 589 eurot. Reisitõrke osas on inimesed abi vajanud 782 korral.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back