Pankade tegevus isikuandmete küsimisel äratab inimestes kahtlust

FOTO: SCANPIX

Andmekaitse inspektsioon on hiljuti saanud ohtralt pöördumisi, kus kurdetakse, et pangad on hakanud klientidelt kõikvõimalikke isikuandmeid küsima ega väidetavalt põhjenda seda.

Pankade esitatud täiendavad küsimused puudutasid muu hulgas haridust, perekonnaseisu, eluasemetüüpi, peretüüpi, tööstaaži ja laste arvu. Inspektsioonilt küsiti, kas selline tegevus on õiguspärane ja kas inimestel on õigus mõnele küsimusele vastamata jätta. Samuti ei saadud aru, miks selliseid andmeid küsitakse.

Kuna see puudutab suurt osa rahvast ja on olemas avalik huvi, alustas inspektsioon pankade üle seiret, et teada saada, milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil küsitakse ja kas selle raames täidetakse kõiki isikuandmete kaitse seaduse nõudeid.

Tulemusena selgus, et pankade kliendiandmete uuendamine tuleneb suuresti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise direktiivist. Siin on tekkinud olukord, kus lisaks siseriiklikule regulatsioonile tuleb pankadel lähtuda rahvusvahelistest õigusaktidest ning korrespondentpankade nõudmistest.

Asi, millega inspektsioon rahule ei jäänud, oli kehv teavitus. Pangad ei selgitanud oma klientidele piisavalt täiendavate isikuandmete küsimise põhjusi. Samuti ei olnud inimestele arusaadav, millistele küsimustele on vastamine kohustuslik ja millistele vabatahtlik.

«Seadusest tuleb nõue, et andmetöötlus peab kliendi jaoks olema läbipaistev – inimestele peab olema selge, miks nad peavad enda andmeid esitama. Samuti peab olema võimalik kergelt eristada, milliseid andmeid ta peab esitama seaduse alusel ja milliste esitamine on vabatahtlik,» rõhutas inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

Kuna inspektsioonile laekunud märgukirjade ja kaebuste sisu andis alust arvata, et inimesed ei ole saanud oma küsimustele pangast adekvaatseid vastuseid, tegi inspektsioon pankadele ka ettepaneku oma töötajaid koolitada, et nad oleksid võimelised andma klientidele pädevaid selgitusi.

Toimetus ootab lugejate küsimusi Saada küsimus

Populaarne

Tagasi üles