Lugeja küsib: kas tööandja tohib mind valvekaameraga jälgida?

Töötaja on mures, et tööandja kasutab valvekaamereid töötajate jälgimiseks.

FOTO: SCANPIX

«Töötan kaupluses. Sinna on paigaldatud ka valvekaamerad mis idee järgi on võimalike poevaraste jälitamiseks. Paraku kasutab kaupluse juhtkond neid kaameraid hoopis töötajate jälgimiseks. Kas selline tegevus on seadusega lubatud? Töötajad pole kirjalikku nõusolekut andnud et neid üleüldse vastu tahtmist kaamerate kaudu jälgida võib. Töölepingus sellist punkti ka sees pole. Kas tööandja tohib nõuda ka allkirja töösisekorra eeskirjade muudatustele eriti kui need on muutunud töötajaid ahistavamateks (kaamerad, liikumiste jälgimine jms)? Kui see tegevus on seadusega vastuolus siis kuhu tuleb pöörduda kaebuse esitamiseks?»

Vastab andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Margit Liivoja:

Inspektsioonil ei ole võimalik konkreetset juhtumit hinnata, kui täpsed asjaolud ei ole teada. Antud olukorras me näiteks ei tea, mille põhjal töötajad väidavad, et kaamerad on paigaldatud ainult töötajate pidevaks jälgimiseks ja kuidas kaamerad on paigaldatud. Puudub teave selle kohta, kui suures ulatuses ja kus töötajad pildile jäävad ja kes ning kuidas seda kaamerapilti jälgib. Puudub ka teise poole ehk tööandja selgitus.

Tööandjal on õigus kaamerad paigaldada isikute ja vara kaitseks. Sellest tuleb nii kliente kui töötajaid kindlasti teavitada. Isikute ja vara kaitseks võib kaamerad paigaldada nii kliente kui töötajaid silmas pidades. Isikuandmete kaitse seadus ei kohusta tööandjat sellisel eesmärgil paigaldatud kaamera kasutamiseks võtma töötajalt kirjalikku nõusolekut. Seega, kui tööandja suudab põhjendada, et kaamerad on paigaldatud isikute ja vara kaitseks ja filmimisest on inimesi teavitatud ning nende õigusi ei ole ülemääraselt kahjustatud, ei ole tegemist seaduse rikkumisega.

Tööandjal tuleks reguleerida olukord eraldi kirjalikult kas töölepingus või võtta töötajalt kirjalik nõusolek juhul, kui kaameraid kasutatakse muuks otstarbeks kui isikute või vara kaitseks, näiteks tööajast kinni pidamise jälgimiseks.

Kui töötaja kahtlustab, et tema suhtes toimub ülemäärane jälgimine, nt lõunapausil ja tema privaatsust riivatakse, saab ta esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

Soovitame tutvuda inspektsiooni koostatud kaamerate kasutamise juhendiga.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles