Kindlustusfirma küsis raha ammu lammutatud auto eest

Autoromude surnuaed. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Ove Maidla

Kuigi autoomanik andis kindlustusfirmale teada sõiduki lammutamisest ega saanud ligi kaks aastat ühtki liikluskindlustuse maksenõuet, seisis ta õige pea silmitsi arvega perioodi eest, mil sõiduk oli juba lammutatud.

Tarbijakaebuste komisjoni poole pöördus endine sõiduauto Jeep Grand Cherokee omanik, kes sõiduku 2013. aastal Soomes lammutusse saatis. Sellest informeeris ta ka Ergo Insurance’t, kellega oli tal sõlmitud tähtajatu liikluskindlustuse leping. Lepingus sõlmiti aasta kaupa uusi poliise.

Kindlustusfirma saatis autoomanikule selle aasta alguses arve, mille kohaselt tuli sõiduki eest maksta liikluskindlustuse makset summas 62,63 eurot. Ta ei nõustunud seda maksma põhjusel, et sel ajal ei olnud enam sõiduauto liikluses, vaid oli juba lammutatud.

Kindlustusfirma andis nõude Soome inkassofirmasse, mis lisas nõudele teenustasu summas 5,26 eurot. Tarbija pöördus kaebusega tarbijakaebuste komisjoni poole ning soovis oma rahalise kohustuse puudumise tuvastamist.

Ergo kindlustus keeldus esiti kaebuse rahuldamisest selgitades, et nõue tuleneb liikluskindlustuse lepingust, mis kehtib alates 29.10.2012 kuni määramatu ajani. Nad selgitasid, et omaniku maksekohustus tekib kindlustusandja poolt enne poliisi lõppu kindlustusvõtjale saadetud uue poliisi alusel, mille kehtivusperiood oli 29.10.2013 kuni 28.10.2014. Kindlustusfirma lisas, et kasutab nõude menetlemisel edaspidigi inkassofirmat, kes tegutseb nende huvides.

Komisjon uuris asjas olevaid materjale ning leidis, et tarbija kaebus kuulub rahuldamisele. Õige on kindlustusfirma väide, et kohustusliku liikluskindlustuse olemasolu eest vastutab omanik, seega tarbija, kuid muus osas on firma vastuväited ebaselged ja vasturääkivad.

Komisjon selgitas liikluskindlustuse fondi kaudu välja sõiduki kindlustusajaloo. Selgus, et kindlustus lõpetati 01.10.2013. Lõpetamise põhjus on teadmata, ka kindlustusfirma ei ole seda komisjonile teatavaks teinud. Ilmselgelt ei ole seega firma poolt sel aastal koostatud arvel näidatud periood 29.04.-28.10.2013 õige, kuna 01.10.2013. leping lõpetati.

Tarbija kinnitas istungil, et saatis 2013.a. aprillis kauplejale e-posti teel teate, et sõiduk on Soomes utiliseeritud. Pärast seda ei esitatud talle ligi kahe aasta vältel ühtegi selle sõiduki liikluskindlustuse lepingust tuleneva maksenõuet, mis kinnitab tema saadetud teate kättesaamist. Komisjonil ei ole põhjust kahelda tarbija selgitustes ning nad kinnitasid, et tarbijal puudub kindlustusfirma ees rahaline kohustus summas 67,89 eurot.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles