Tööinspektsioon tuletab meelde, mida peaks teadma töötamisest pühade eel ja ajal

Pühade ajal töötamise eest tuleb maksta kahekordset töötasu.

FOTO: SCANPIX

Jõulupühade ja aastavahetuse eelne tööpäev on kolme tunni võrra lühem ning neile, kes jõulupühadel ja 1. jaanuaril töötavad, peab tööandja selle aja eest maksma kahekordset tasu, tuletab tööinspektsioon pühade eel meelde.

Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas, ei pea riigipüha eelsel päeval tööle tulema. Tööpäeva lühendamine ei sõltu ka sellest, kas tööandja majandustegevus võimaldab seda teha või mitte. Tööpäeva lühendamine ei ole tööandja õigus vaid kohustus, toonitab inspektsioon.

Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba aja andmisega või kokkuleppe olemasolul rahas, 1,5-kordselt.

Summeeritud tööajaga töötavatel töötajatel selguvad ületunnid arvestusperioodi lõpuks ning need hüvitatakse samamoodi – tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigus teda selleks sundida.

Kahekordne töötasu

Sõltumata sellest, kas töötajale makstakse töötasu kuutasuna või tunnitasuna, töötatakse tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel, tuleb riigipühal töötatud tundide eest maksta töötajale kahekordset töötasu.

Olukorras, kus töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb hüvitada riigipühal tehtavad tunnid. Ülejäänud töötunnid tasustatakse aga tavalises korras. Sama vahetuse töötundide eest, mis langevad riigipühale eelnevale või järgnevale päevale, lisatasu maksma ei pea.

Kui töötaja teeb riigipühal ületunnitööd (tal oleks see olnud vaba päev, ent kokkuleppel tööandjaga nõustus ta tööle tulema), tuleb lisaks kahekordsele töötasule hüvitada töötajale ka tehtud ületunnid.

Küsimuste korral on tööinspektsiooni poole võimalik pöörduda infotelefonil 23. ja 31. detsembril kuni kella üheni päeval. Muudel päevadel võtab inspektsioon kõnesid ja kirju vastu tavapärastel aegadel. 24.-26. detsembril ja 1. jaanuaril nõustamist ei toimu.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back