Kaskokindlustuse valimise ABC

Õnnetusjuhtumiks loetakse kaskokindlustuse puhul sõiduki kahjustumist või hävimist ootamatu sündmuse tagajärjel.

FOTO: Peeter Langovits

Kaskokindlustuse lepingut sõlmima hakates tasub teada, et kindlustusseltsid pakuvad erineva kindlustuskaitse ulatusega lepinguid, näiteks täiskasko, osakasko või minikasko.


Sõltuvalt seltsist võivad need kanda ka teistsugust nime, kuid isegi siis, kui nimi on sama, erinevad kindlustuslepingu tingimused igas seltsis. Seetõttu on oluline võrrelda vähemalt kolme seltsi pakkumisi, et leida enda jaoks sobivaim, kirjutas finantsinspektsiooni tarbijahariduse spetsialist Heli Lehtsaar tarbijaveebis minuraha.ee.

Reeglina nõuavad liisingufirmad liisitud autodele maksimaalse kindlustuskaitsega paketti, nn superkaskot või täiskaskot. Kui auto ei ole liisitud, tuleks lähtuda eeldusest, et kindlustada on mõistlik sõidukit, mille taastamine või remontimine käib sulle masina hävimise või kahjustumise korral üle jõu.

Kui otsustad kaskokindlustuse lepingu sõlmida, võid valida ka väiksema kindlustuskaitse, nn minikasko või osakasko. Nende puhul tuleb samuti esile seltside pakutavate tingimuste erinevus. Näiteks pakub üks kindlustusselts minikaskoga kaitset röövimise, tulekahju ja varguse vastu, kuid ei kindlusta õnnetusjuhtumit. Samas mõned teised seltsid kindlustavad minikaskoga just õnnetusjuhtumi vastu, aga mitte varguse ja röövi vastu.

Siin peabki kindlustushuviline ise hindama, kas tema masina puhul on tõenäolisemaks riskiks vargus või hoopis õnnetusjuhtum, näiteks enda süül avariisse sattumine või teele ette jooksva metslooma allaajamine.

Kaskokindlustuse puhul kehtib sulle alati ka omavastutus ehk teisisõnu see osa kahjust, mille pead ise kandma. Omavastutuse suurus lepitakse kokku lepingut sõlmides. Osades seltsides on väikseim omavastutus 2000 krooni, teistes 3000 krooni.

Eraldi omavastutuse suurus on kehtestatud varguse või röövimise puhuks ning üldiselt pannakse see lepingusse kirja protsendina kahjust, mille kannad sina kui kindlustusvõtja. Madalaim varguse omavastutus võib olla seltsiti erinev, kuid üldiselt algab omavastutus 10 protsendist.

Milliseid riske kindlustada?

Lepingu sõlmimisel tasub tähelepanu pöörata mitte ainult sellele, milliste riskide vastu kindlustus kehtib, vaid ka sellele, mida loetakse kindlustusjuhtumiks. Nii on võimalik aru saada, mida on ühe või teise kindlustusriski all mõeldud ning mis kuulub kindlustusjuhtumi korral hüvitamisele. Erinevate kindlustusseltside lepingutingimused pakuvad erinevas ulatuses kindlustusjuhtumiks tunnistatavaid sündmusi.


• Õnnetusjuhtumiks loetakse sõiduki kahjustumist või hävimist ootamatu sündmuse tagajärjel. Selliseks sündmuseks võib olla liiklusõnnetus, loodusõnnetus jne. Näiteks sõiduk saab kannatada metsloomale otsasõidu tagajärjel või põhjustab kahju üleujutus jne.

• Tulekahjuks loetakse sõiduki kahjustumist või hävimist, mis on seotud ootamatu tule puhkemisega, aga ka suitsu, tahma ja kustutustöödega.

• Vandalismiks loetakse sõiduki kahjustumist või hävimist kolmanda isiku tahtliku teo läbi.

• Varguseks, röövimiseks loetakse sõiduki kadumist (hävimist) või kahjustumist sõiduki varguse või röövimise käigus.Tutvu hoolikalt ka sellega, mis on kahjujuhtumi puhul hüvitise arvutamise aluseks – kas sõiduki turuväärtus, ostuhind, kokkuleppeline väärtus jne? Üldjuhul jätab kindlustusselts endale õiguse määrata hüvitamise viisi. Selleks võib olla sõiduki remont, rahaline hüvitis, asendamiskulude hüvitamine jne.

Kindlustusmakse suurus sõltub mitmest asjaolust

Auto kindlustusmakse suurus sõltub peaasjalikult selle margist, mudelist, vanusest ja mootori võimsusest. Samuti sõltub makse sellest, kui suure summa valisid omavastutuseks – valides suurema omavastutuse, saad vähendada kindlustusmakset.

Ühtlasi pane tähele, et kindlustusmakse suurus samale sõidukile erineb seltsides üsna tublisti, seega tasub hindu ja tingimusi võrrelda. Kuid kindlustusandja valikul ära lähtu ainult kindlustusmakse suurusest, vaid uuri eelkõige, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse. Seega vali kindlustusselts kõikide lepingutingimuste põhjal tervikuna.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles