Patendivolinikud: tubakapakendi ühtlustamine riivaks omanike huve

Philip Morrise toodetavad Marlboro sigaretid

FOTO: AP / Scanpix

Patendivolinike selts teatas, et toetab suitsuvaba keskkonna põhimõtete edasist arendamist, kuid leiab, et tubakatoodete standardiseeritud pakendi põhimõtte rakendamine riivaks tööstusomandi omanike õigusi ja huve.


«Tegemist on ilmselgelt ebaproportsionaalse vaba kaubanduse ja konkurentsi riivega, mis muudab selle küsimuse pigem intellektuaalomandi kui tervishoiu küsimuseks. Kavandatavad meetmed tähendaks sisuliselt kaubamärgiõiguste natsionaliseerimist,» ütles seltsi juhatuse liige Almar Sehver.

Tubakatoodete standardiseeritud pakendi põhimõtte rakendamine puudutaks tema sõnul eelkõige kaubamärgiõigust, mis on tänapäevases globaalses majanduses oluliseks õiguseks ja vahendiks, tagamaks vabakaubanduse toimimist ja konkurentsi. Kaubamärgid edendavad kaubandust ja kogu majandust ning on oluliseks vahendiks konkurentsi toimimisel.

Soov piirata või täiendavalt reguleerida kaubamärkide kasutamise viise tubakatoodete pakendil oleks patendivolinike hinnangul pretsedenditu samm tööstusomandi õiguste piiramisel, mis võib pikemas perspektiivis viia kaubamärkide kasutamise piirangute kehtestamisele ka muude toodete osas.

Kaubamärgid aitavad tarbijal teha valikuid. Standardiseeritud pakend muudaks erinevate kaubamärkide all turustatavate toodete eristamise äärmiselt keeruliseks, piirates ja takistades seeläbi ka tarbija soovi osta kindlat toodet. Kaubamärgiks ei ole seejuures üksnes sõnad või logod, vaid selleks võivad olla ka värvid ja pakendi kujundus.

Erinevate rahvusvaheliste kokkulepete, Euroopa õiguse ja Eesti siseriikliku õiguse kohaselt on kaubamärgiõigus omand, mille kaitsmise suhtes on omanikel õiguspärane ootus. Lisaks on kaubamärgid olulised originaaltoodangu eristamisel võltstoodangust. Võltskaup ei ole aga enam mitte üksnes kaubamärgiomanike probleem, vaid sellest on saanud laiaulatuslik maksu- ja tervishoiualane probleem.

 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles