Elektrilevi saab alustada ühtse arvesüsteemi loomisega

Elektrilevi on Eesti Energia kontserni kuuluv võrguettevõtja.

FOTO: Ants liigus (Pärnu Postimees)

Konkurentsiamet kiitis heaks Elektrilevi plaani arendada 2017. aasta alguseks välja lahendus, millega saavad kõik elektrimüüjad Elektrilevi võrgupiirkonnas esitada tarbijatele elektrienergia ja võrguteenuse eest ühtse arve.

Seni on selline võimalus olnud vaid Elektrilevi OÜga samasse kontserni kuuluval AS Eesti Energial. Kohustuse täitmiseks tuleb Elektrilevil muuhulgas korraldada riigihange mahukaks IT-arenduseks.

Ühtset arvet võimaldatakse esitada kodu- ja äritarbijatele ning sellega liitumine on elektrimüüjatele vabatahtlik. Liitumisel vastutab tarbijate maksete eest elektrimüüja. Andmete vahetus elektrienergia müüjate ja Elektrilevi vahel ühtse arve esitamiseks hakkab toimuma Eleringi andmevahetusplatvormi kaudu.

Viis elektrimüüjat esitasid konkurentsiametile ühise kaebuse, milles palusid Elektrilevi kohustada  tagama neile võimalust väljastada elektrienergia ja võrguteenuse eest ühtset arvet Eesti Energiaga võrdsetel tingimustel. Elektrimüüjate hinnangul on see andnud Eesti Energiale konkurentsieelise.

Konkurentsiameti esialgse hinnangu kohaselt ei ole Elektrilevi tegevus seni taganud teistele elektrimüüjatele võrdset võimalust Eesti Energiaga konkureerida. Amet on seisukohal, et ühtse arve rakendamine kõrvaldab turul esinevad konkurentsiprobleemid.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles