Uuring: eestlane kindlustaks esmalt oma vara ja alles seejärel elu

Varakindlustus on eestlastele olulisem kui oma elu kindlustamine.

FOTO: SCANPIX

Hiljuti tehtud uuringust selgub, et eestlased peavad kõige olulisemaks kindlustusliigiks kodu ja koduse vara kindlustust, sellele järgnevad kasko- ning elukindlustus.

Ergo Kindlustuse tellimusel Baltikumis läbi viidud uuringus tundis 60 protsenti vastanud eestlastest kõige suuremat vajadust kodu ja koduse vara kindlustamise järele, vahendab kindlustusselts. kaskokindlustust mainis 47 protsenti ning elukindlustust 34 protsenti eestlastest, kui tuli kohustusliku liikluskindlustuse kõrval valida eelistatuim kindlustusliik.

ERGO koostas sama sisuga uuringu ka viis aastat varem. Vahepealse ajaga on eestlaste eelistuste osas kõige enam kasvanud vajadus kaskokindlustuse järele. «Kaskokindlustuse kasvu taga on peamiselt eestlaste autopargi uuenemine ja inimeste teadlikkuse kasv. Kindlustatakse järjest enam ka neid sõidukeid, kus ei ole selleks otsest panga või liisingupoolset nõuet,» selgitas Ergo kindlustusdirektor Andres Konsap.

Kui Eestis ja Leedus on inimeste prioriteediks vara kindlustamine, siis Lätis on selleks ravikindlustus. «Erisus ei tulene otseselt siiski inimeste endi eelistustest, vaid suur roll on ka riigiti erineval maksu- ja ravikindlustussüsteemil,» ütles Konsap. Huvitav on seegi, et võrdluses Läti ja Leeduga tunnevad eestlased keskmiselt enam vajadust elukindlustuse järele.

Elanike kindlustusega seotud harjumusi ja suhtumist Balti riikides kaardistanud uuring viidi läbi 2015. aasta lõpus. Kolmes riigis küsitleti kokku 1500 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles