Karm tõde: nii palju teevad eestlased tegelikult ületunde
Lisatud graafik.

Väga pikad tööpäevad ehk üle 50-tunnised töönädalad on Eestis 2 protsendil töötavatest naistest.

FOTO: SCANPIX

Hiljutise OECD töö- ja puhkeaja uuringu kohaselt ei ole olukord eestlaste hulgas üldse mitte halb – üksnes 3,3 protsenti eestlastest töötab rohkem kui 50 tundi nädalas.

Mullune OECD heaolu-uuring «How’s Life 2015» reastab liikmesriigid muuhulgas ka vastavalt sellele, kui suur on ületunnitöö ehk üle 50 töötunni tegijate hulk nende riikides. Selles mõttes paistab Eesti silma võrdlemisi tagasihoidliku hulga ületunnitöö tegijatega, platseerudes seeläbi skaala sellesse osasse, kust leiab näiteks ka Norra, Taani ja Rootsi.

Suurim ületöötegijate hulk on OECD andmetel Türgis, kus kaks viiendikku tööl käijatest teeb üle 50 töötunni nädalas. Talle järgneb Mehhiko 28,8 protsendi ületöötajatega nign Jaapan 22,3 protsendiga. Väikseim number on OECD andmetel aga Venemaal, kus üle 50 tunni nädalas töötjate hulk on kõigist tööl käijatest vaid 0,2 protsenti.

Oma raportis toob OECD Eesti kohta välja, et vaid 3 protsendil tööl käivatest eestlastest kujunevad tööpäevad liiga pikaks. Sellega jääb Eesti oluliselt alla OECD riikide keskmisele, mis on 12,5 protsenti. Ka toob OECD välja, et pikad tööpäevad on Eestis valdalt meeste probleem, kuna 5 protsenti meestest töötab üle 50 tunni nädalas, võrrelduna 2 protsendiga tööl käivate naistega.

Vaata ka graafikut.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles