Lugeja küsib: kas pean surnud ema võlad ära maksma?

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

«Ema surma järel sain «päranduseks» suured võlad (korteriüür, elekter, telefon, kommunaalteenused jm). Ma küll ei ela Eestis, aga kas ja millisel juhul olen kohustatud need võlad ära maksma?» uuris lugeja.

Vastab advokaadibüroo LMP vandeadvokaat Keijo Lindeberg.

Sellises olukorras on kõige mõistlikum esitada pärimisasjaga tegelevale notarile nõue viia läbi pärandvara inventuur. Nõue tuleb notarile esitada hiljemalt kolme kuu jooksul pärast seda, kui ta sai teada või oleks pidanud teada saama asjaoludest, et pärandvarast ei piisa pärandaja võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.

Pärandvara inventuuri viib läbi kohtutäitur ning pärast inventuuri toimumist vastutab pärija pärandaja kohustuste eest vaid pärandvara ulatuses. Seega ei pea pärija enda vahenditest tasuma pärandaja võlgnevusi.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles