iDeal kampaania

Euroopa Liidus kehtivad tarbijatele ühesugused õigused
Kuidas käituda välisriigist ostetud praakkauba korral

Tallinna lennujaam.

FOTO: Mihkel Maripuu

Reisides Euroopa Liidu territooriumil või tellides kaupu interneti või postimüügi vahendusel, olete tarbijana kindlustatud enam-vähem ühesuguste õigustega kõikides Euroopa Liitu kuuluvates riikides ning ka Norras ja Islandil.

 


Tavaliselt võite Euroopa Liidu liikmesriikides reisides oma ostud kaasa tuua, ületades riigipiirid ilma mingeid lisamakse tasumata. Kuid sellest üldreeglist on mõningaid erandeid, näiteks uute ja kasutatud autode, mootorrataste ja paatide ostmisel. Taoliste ostude kavandamisel tuleks info saamiseks pöörduda kohaliku tolli- ja maksuameti või turismifirmade poole.

Eelkõige tuleb lähtuda reeglist, et kaupade ja teenuste ostu kohta kehtivad selle riigi seadused, kus müüja asub. Euroopa Liidu enamikus liikmesriikides kehtivad ühesugused reeglid, mille kohaselt võib tarbija kahe aasta jooksul peale kauba ostmist pöörduda müüja poole, kui ostetud tootel ilmnevad mingid vead.

Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et see oli olemas juba kauba ostmise ajal, kui müüja ei tõesta vastupidist.

Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus nõuda, et tekkinud puudused tasuta kõrvaldatakse (asi parandatakse) või asendatakse uue kaubaga. Kui toote parandamine ega asendamine ei ole võimalik või see oleks ebamõislikult kallis, on tarbijal õigus raha tagasi küsida või nõuda müügihinna alandamist.

Peale 6-kuise perioodi möödumist kauba ostust tuleb tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.

Kui teie poolt välisriigist ostetud kaubal ilmnevad mingisugused vead või puudused, on soovitav tutvuda oma valikuvõimalustega, mida pakub eelkõige selle riigi seadusandlus. Kui kauba puudused ilmnevad peale reisilt naasmist, saate nõu küsida ELi tarbija nõustamiskeskusest.

Peale toote vea avastamist tuleb üles otsida toote ostu-müügi dokumendid. Kui pretensiooni esitamise aeg (2 aastat) pole veel läbi, tuleb esmalt pöörduda kauba müüja poole. Kui ostetud kaubaga on kaasa antud garantiidokumendid, kus on ära märgitud remonditöökoja aadress Eestis, võite sinna pöördudes nõuda eseme tasuta parandamist.

Välismaise müüja poole pöördumisel võite proovida kõigepealt helistada, kuid kindlam on saata kiri ja märkida, et ootate vastust näiteks 2 nädala jooksul.

Kui läbirääkimised müüjaga sobivat lahendust ei too, tuleb esitada kaebus tarbijakaitsesse. Kaebuse esitamisele peab aga alati eelnema müüjaga läbirääkimiste etapp ja kokkuleppe saavutamise katse.

Seda teeb tavaliselt tarbija ise, kuid võib vajaduse korral (näiteks võõrkeele vähese oskuse tõttu) abi paluda ka ELi tarbija nõustamiskeskusest. Väga oluline on, et müüjale oleks pretensioon ja soovitav lahendus esitatud kirjalikus vormis.

Pärast nõustamiskeskusele kirjalikult esitatud probleemi kirjeldust tegelevad sellega edasi juba keskuse töötajad, kes teavitavad tarbijat ka sellest, kuidas kaebuse lahenduskäik edasi võiks kulgeda.

Allikas: ELi tarbija nõustamiskeskus.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles